Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Zastosowanie wentylatora odśrodkowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zastosowanie wentylatora odśrodkowego umożliwia pracę z niewielką liczbą obrotów, a przy wygiętych do tyłu łopatkach względnie spokojne (bezszumne) działanie. W oparciu o opracowania wykonane w USA używa się ostatnio i w Europie coraz szerzej powietrzne zespoły grzejne w postaci szafek i skrzynek do ogrzewania biur, mieszkań i małych pomieszczeń przemysłowych, przy czym typ szafkowy umieszcza się raczej przy ścianach wewnętrznych i w pomieszczeniach sąsiednich, zaś typ skrzynkowy wbudowuje się przede wszystkim pod parapetami okien. W urządzeniach szafkowych z wentylatorem o dużej wydajności wbudowuje się czasami filtr powietrzny. Zespoły skrzynkowe umieszczone przy ścianie zewnętrznej mają często zastosowanie do wentylacji pomieszczenia w podobny sposób jak ścienne nagrzewnice powietrza. W połączeniu z pompami cieplnymi albo urządzeniami chłodniczymi można używać je do częściowej klimatyzacji pojedynczych pomieszczeń.
OGRZEWANIE POWIETRZNE. Centralne ogrzewania powietrzne z zespołami ogrzewanymi parą albo wodą nie różnią się w technicznym wykonaniu od urządzeń wentylacyjnych służą one również do wentylacji. Wykonywanie i obliczanie tych urządzeń opisano w odpowiednich rozdziałach. Wyższe temperatury nawiewu powietrza w porównaniu z urządzeniami wentylacyjnymi powodują konieczność ochrony kanałów i przewodów powietrznych przed stratami ciepła. Najlepszym rodzajem ogrzewania powietrznego dla pomieszczeń przemysłowych jest umieszczenie pojedynczych nagrzewnic powietrza w po- mieszczeniach ogrzewanych. Zapotrzebowanie ciepła dzieli się najczęściej na większą liczbę zespołów o jednakowej wielkości tak rozmieszczonych, aby jak największa kubatura pomieszczenia była objęta przepływem powietrza. Dla uniknięcia przeciągów przy dużych drzwiach wejściowych stosuje się zasłonę ciepłego powietrza przed wejściem, przez umieszczenie z boków drzwi nagrzewnic, które czasami zaopatruje się jeszcze w przedłużone w dół przewody nawiewne. Tego rodzaju zasłony powietrzne stosuje się coraz częściej w domach handlowych. Całkowicie otwarte wejście do sklepu nawet w zimie jest oczywiście dużą zachętą do odwiedzenia go. Przykro odczuwanego przenikania do wewnątrz pomieszczenia zimnego powietrza można jednak uniknąć tylko wtedy, jeśli w poprzek wejścia przepływa silny strumień ciepłego powietrza. Najczęściej powietrze to doprowadza się z góry lub z boku, a czerpie w podłodze. Potrzebne są tu prędkości wylotowe powietrza 4-6 misek przy szerokościach otworów wylotowych 1- 3 m, wynikają więc stąd bardzo duże wydajności wentylatorów i nagrzewnic powietrza. Należy przy tym uwzględnić, że w zależności od warunków miejscowych (wielkość drzwi i napór wiatru) mniejsza lub większa część czerpanego powietrza wpływającego do nagrzewnicy ma niską temperaturę. Urządzenie kotłowe i zapotrzebowanie ciepła dla domu handlowego staje się wskutek tego często o 50% większe niż przy zwykłym ogrzewaniu budynku. Ostatnio dalsze zastosowanie znalazło pośrednie powietrzne ogrzewanie mieszkaniowe w budynkach wielopiętrowych. W ogrzewaniu tym znanym jako ogrzewanie typu domotherm każde mieszkanie otrzymuje centralny powietrzny ze pół grzejny wbudowany w podwójny strop przedpokoju. Powietrze czerpane z przedpokoju mieszkania ogrzewane jest przez spiralę z rur żebrowych i za pomocą wentylatora zostaje doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń przez otwory wylotowe. Powietrze recyrkulacyjne o regulowanym przepływie zostaje odprowadzone przez otwory w dolnych częściach drzwi z powrotem do przedpokoju. Jest to zatem ogrzewanie powietrzem obiegowym, które w zależności od wymagań może być wykorzystane do wietrzenia pomieszczenia przez, zamknięcie otworków dla powietrza powrotnego i otwarcie okien. Spirale grzejne urządzenia są przyłączone do kotła wody ciepłej albo do ogrzewania zdalaczynnego za pomocą przewodów pionowych. W zależności od potrzeby można ogrzewać poszczególne pomieszczenia. Podczas nagrzewania można skierować całą wydajność cieplną tylko do jednego pomieszczenia. Pomieszczenia, które są wykorzystywane jedynie w krótkich okresach czasu, można więc stosunkowo prędko nagrzać. Ogrzewanie z przerwami pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia opału w porównaniu z ogrzewaniem ciągłym wszystkich pomieszczeń. Rozłożenie całkowitych kosztów działania ogrzewania mieszkaniowego na poszczególnych odbiorców ciepła przeprowadza się według zużycia ciepła, co zapewnione jest za pomocą elektrycznego licznika mierzącego czas pracy urządzenia. [patrz też: beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2, tynk żywiczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena tynk żywiczny cena za m2