Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

wykonanie przepisowej liczby otworów strzelniczych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W polskim przemyśle cementowym używane są aparaty obrotowe typu Croelaus i Utalec, Rozmieszczenie otworów strzelniczych na ścianie, ich liczba, wzajemna odległość, głębokość i średnica zależą od charakteru i własności złoża oraz od wymagań bezpieczeństwa przy odstrzale, jak też od rodzaju używanego materiału wybuchowego. W każdym kamieniołomie w zależności od warunków lokalnych powinna być opracowana dokładna metoda prawidłowego prowadzenia prac strzelniczych. Po wykonaniu przepisowej liczby otworów strzelniczych czyści się je starannie z okruchów skalnych, a następnie napełnia ładunkiem materiału wybuchowego. Jako materiał wybuchowy używany jest w naszym przemyśle prawie wyłącznie amonit i tylko wyjątkowo dynamit. Odpalanie ładunku wybuchowego odbywa się albo za pomocą lontu Bicfoorda albo za pomocą spłonek elektrycznych. Ten ostatni sposób umożliwia równoczesne odpalenie całej parti otworów i jest szczególnie przydatny przy odstrzałach masowych. Zużycie materiału wybuchowego wynosi przeciętnie około 50 –:– 60 gramów . na 1 tonę urobku, przy czym w zależności od warunków lokalnych wskaźnik ten może ulegać bardzo dużym wahaniom. Po wykonaniu odstrzału ściana kamieniołomu musi być starannie oczyszczona z nawisów i rozluźniających brył. Dopiero po wykonaniu tej czynności odstrzelony materiał można ładować na środki transportowe. Zdarza się, szczególnie przy niezbyt umiejętnym prowadzeniu prac strzelniczych, że w urobku znajdują się bryły o zbyt dużych wymiarach, których nie można przetransportować do łamiarni. Wówczas należy rozstrzeliwać te bryły, co powoduje dodatkowe koszty i wskutek tego podraża eksploatację kamieniołomu. [patrz też: jak uzyskać pozwolenie na budowę, olx staszów, mrówka brzozów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę mrówka brzozów olx staszów