Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW Uwagi ogólne. Cementownie są zazwyczaj budowane bezpośrednim sąsiedztwie baz surowcowych. Im mniejsza bowiem jest odległość miejsca wydobycia surowców od fabryki, tym mniejsze są nakłady inwestycyjne na budowę dróg dowozu i tym niższe są koszty transportu dużych mas kamienia wapiennego, margli, kredy Lub gliny. Baza surowcowa, przy której ma być zbudowana nowa cementownia, musi być uprzednio starannie zbadana. W tym celu przeprowadza się tzw. wywiad geologiczny który na podstawie badania próbek surowców pobranych z otworów wiertniczych i szybików ustala: jakość surowców zalegających w złożu i ich przydatność do produkcji cementu, wielkość zasobów, char akt er geologiczny złoża, rodzaj i grubość warstwy nadkładu nieużytecznego, czyli tzw. skrywki, oraz warunki wodne, czyli hydrogeologiczne. Na podstawie danych wywiadu geologicznego opracowuje się projekt kamieniołomu i plan przyszłej eksploatacji złoża. Zasoby surowców zalegających w złożu powinny wystarczać co najmniej na 25 lat pracy cementowni. W przemyśle cementowym stosuje się wyłącznie system odkrywkowy eksploatacji złóż. System ten jest bowiem kilkakrotnie tańszy od systemu podziemnego, a ponadto daje znacznie mniejsze straty surowców oraz zapewnia załodze bezpieczniejsze warunki pracy. Przy odkrywkowym systemie eksploatacji zachodzi z reguły konieczność usuwania górnej, powierzchniowej warstwy złoża, składającej się zazwyczaj ze skał płonnych, a więc z humusu, gliny, piasku, dolomitów lub wapieni zdolomityzowanych. Powierzchniowa warstwa złoża, może mieć grubości 0,3 -:- 5,0 m. Im grubsza jest warstwa nadkładu, tym wyższy jest koszt eksploatacji kamieniołomu. Przy zbyt dużej grubości warstwy nadkładu eksploatacja złoża może się okazać w ogóle nieopłacalna. [przypisy: samowola budowlana kara, tanie żyrandole, olx nowa sól]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx nowa sól samowola budowlana kara tanie żyrandole