Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Ogrzewanie wodą ciepłą

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W budynkach o długim dziennym okresie użytkowania, w których zdolność centralnej regulacji odgrywa znaczną rolę, a wpływ bezwładności instalacji zmniejsza się, ogrzewanie wodą ciepłą wykazuje najczęściej mniejsze zużycie opału. Stosunki te mogą się jednak odwrócić, jeśli budynki ogrzewane są w przeciągu krótkiego lub nawet bardzo krótkiego czasu. W przypadkach tych większa bezwładność ogrzewania wodnego zmusza do dłuższego czasu nagrzewania i pracy, przez co zwykle wzrasta zużycie ciepła. Z wymienionych wyżej wad i zalet można wyciągnąć następujące wnioski. Ogrzewanie wodą ciepłą jest możliwe przede wszystkim we wszelkiego rodzaju budynkach mieszkaniowych, szpitalach, szkołach, budynkach biurowych i urzędach, w hotelach wielkomiejskich i kuracyjnych oraz w budynkach o podobnym wykorzystaniu. Ogrzewania parą niskoprężną są przydatne w budynkach ogrzewanych w krótkim okresie czasu, a więc w kościołach, salach, gospodach i miejscach zebrań. W szkołach, które nie są wykorzystywane przez cały dzień, zaletą ogrzewań parowych jest również mniejsze zużycie opału. Tu jednak pierwszeństwo mają wymagania higieny przed warunkami gospodarczymi, dlatego z zasady stosuje się ogrzewanie wodą ciepłą. Z drugiej strony w hotelach i zajazdach często ze względów gospodarczych stosuje się ogrzewanie parowe, a szczególnie wtedy, gdy trzeba liczyć się z dużymi rocznymi i dziennymi wahaniami napływu gości. Niezależnie od okresu wykorzystywania ogrzewania, niskoprężne ogrze- wanie parowe stosuje się wszędzie tam, gdzie szczególne znaczenie przywiązuje się do niskich kosztów urządzenia, natomiast warunki higieniczne stoją na drugim planie. Są to np. pomieszczenia o przeznaczeniu przemysłowym, jak również hale wystawowe i warsztatowe – w tych ostatnich często stosuje się je w połączeniu z ogrzewaniem powietrznym. [przypisy: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, mrówka chełmża, mrówka chojnów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chełmża mrówka chojnów przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat