Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POWIETRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Powietrzne ogrzewanie grawitacyjne stosuje się przeważnie w domach jednorodzinnych i kościołach. Warunkiem prawidłowego działania takich urządzeń jest dostateczna różnica wysokości między piecem grzejnym a ogrzewanymi pomieszczeniami. W domach mieszkalnych piece ustawia się najczęściej w piwnicy w taki sposób, aby kanały grzejne były możliwie· jak najkrótsze. Każde ogrzewane pomieszczenie otrzymuje własny przewód dopływowy prowadzony oddzielnie od kotła, w którym można regulować ilość dostarczanego powietrza za pomocą przepustnicy. Przewody wykonuje się z czarnej blachy stalowej albo ocynkowanej. W odcinkach pionowych wykorzystuje się czasem również kanały murowane zamiast stosowania rur blaszanych. Przewody powietrzne ułożone w piwnicy należy dobrze izolować. Trzeba również zwracać uwagę na prawidłowe pod względem przepływu układanie przewodów, przy czym wszystkie przewody poziome powinny być ułożone ze spadkiem opory miejscowe przy zmianach kierunku powinny być możliwie małe. Należy umożliwić czyszczenie przewodów i kanałów. Otwory wlotowe powietrza a najczęściej i otwory wylotowe umieszcza się w dolnej części pomieszczenia i zaopatruje w siatki i żaluzjowe klapy zamykające. Powietrze recyrkulacyjne doprowadza się z powrotem do pieca albo przez przedpokój i schody, albo też specjalnymi kanałami. Powietrze wylotowe uchodzi bezpośrednio na zewnątrz przez odrębne kanały pionowe. Kanał do czerpania powietrza zewnętrznego umieszczony w piwnicy odcina się za pomocą zasuwy lub przepustnicy. Działanie ogrzewań grawitacyjnych zależy w dużym stopniu od warunków Wywołanych przez wiatr. Jedynie przy szczelnej budowie (okna) i starannej obsłudze można osiągnąć zadowalające i odpowiadające zapotrzebowaniu ogrzanie pomieszczeń. Innymi wadami tego rodzaju ogrze- wania w porównaniu z ogrzewaniem wodnym są: wyższe zużycie opału, przenoszenie kurzu oraz rozchodzenie się dźwięków i zapachów przez kanały powietrzne. Jako zalety należy wymienić: krótszy czas ogrzewania, łatwiejszą regulację miejscową, brak jakichkolwiek powierzchni grzejnych w pomieszczeniu oraz uniknięcie niebezpieczeństwa zamarzania, a ponadto mniejsze koszty wykonania urządzenia. W USA szeroko rozpowszechniło się ogrzewanie powietrzne w domach jednorodzinnych. Są to przeważnie urządzenia wyposażone w wentylator i filtr powietrza urządzenia te wskutek zastosowania takiego paliwa jak gaz lub olej mogą być łatwo regulowane, mogą też pracować całkowicie automatycznie. [podobne: beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2, tynk żywiczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena tynk żywiczny cena za m2