Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Teoria rozdrabniania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Teoria rozdrabniania. Wysiłki wielu uczonych i badaczy zmierzające do zbudowania ogólnej teorii rozdrabniania, która w sposób teoretyczny pozwoliłaby wyjaśnić wszystkie zjawiska zachodzące w procesie rozdrabniania i ująć je w formuły matematyczne, nie dały dotychczas zadowalających wyników. W szczególności nie udałą się ustalić w sposób teoretyczny sposobu obliczenia najważniejszego parametru, Jakimiak jest jednostkowe zmycie energii na procesy rozdrabniania, tzn. zużycie odniesione do 1 tony rozdrobnionego materiału. Na bliższe omówienie zasługują dwie teorie rozdrabniania. Pierwsza, powierzchniowa teoria zakłada, że praca zużywana na rozdrabnianie jest proporcjonalna do powierzchni materiału otrzymanego w wyniku jego rozdrobnienie, czyli do sumy powierzchni płaszczyzn, którymi pierwotna bryła materiału została podzielona na bryły żądanej wielkości. Zakłada się przy tym dla uproszczenia, że pierwotna bryła materiału, jak również bryły otrzymane w procesie rozdrobnienia mają kształt sześcianu i że siły międzycząsteczkowe (tzw. siły kohezji) w całej bryle materiału są jednakowe. Jeżeli np. bryłę materiału, mającą kształt sześcianu o boku równym 1 cm, trzeba podzielić na bryły również sześcienne, lecz o boku dwa razy mniejszym, czyli równym 0,5 cm. [hasła pokrewne: przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, rodzaje kabin prysznicowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przelicznik m3 na m2 rodzaje kabin prysznicowych styrodur współczynnik przewodzenia ciepła