Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Syfony o mniejszej srednicy montuje sie na rusztowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Syfony o mniejszej średnicy montuje się na rusztowaniu, a następnie podwiesza na kozłach za pomocą lin. Wyjmując spod rurociągu podkładki, opuszcza się powoli rurociąg na całej długości na dno odeskowanego wykopu. Następnie przewód zasypuje się żwirem do poziomu dna rzeki. Znacznie tańsze jest przekroczenie koryta rzecznego za pomocą podwieszania rurociągu na konstrukcji mostowej. Niekiedy budowany jest specjalny most lub kładka. Rurociąg należy umieścić w drewnianej skrzyni pokrytej blachą cynkową, wypełnionej trocinami, wełną żużlową itp. materiałami ocieplającymi. Przekroczenie torów kolejowych wykonuje się najczęściej przez umieszczenie rurociągu prowadzącego wodę w drugiej rurze o średn. 2–3 razy większej od średnicy rurociągu. Rurę zewnętrzną stanowi zazwyczaj rura stalowa lub żelbetowa (najczęściej) umieszczona pod torami sposobem tunelowym. Oba jej końce ujęte są w ścianach studzienek rewizyjnych. Wewnątrz rury płaszczowej biegnie właściwy rurociąg, zaopatrzony w zasuwy umieszczone w studzienkach. Czasami przejścia takie wykonuje się w specjalnych tunelach betonowych lub murowanych. [patrz też: beton architektoniczny cena, koparka wielonaczyniowa, mrówka brzozów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena koparka wielonaczyniowa mrówka brzozów