Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Srednica przewodu ssawnego wynosi 75 mm

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Średnica przewodu ssawnego wynosi 75 mm, tłocznego – 52 mm. Straty ciśnienia w przewodach tłocznych zależą od materiału i obliczone wynoszą na 100 m przewodu, przy Q = 3 lisek i średn. 52 mm, 3,5 m – dla węża gumowego, 8,1 m – dla węża parcianego. Według doświadczeń uczonych niemieckich straty te są większe i wynoszą odpowiednio: 5,0 i 10,8 m. Węże są zaopatrzone w prądownice z pyszczkami o różnych kształtach. Wysokość rzutu strumienia wody może być obliczona wg wzoru Lugera H, = h : (1 + tp h) gdzie: h ciśnienie w pyszczku, m H20, rp współczynnik uwzględniający opór powietrza zależny od średnicy pyszczka . [patrz też: mrówka chrzanów, mrówka brzozów, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów mrówka chrzanów styrodur współczynnik przewodzenia ciepła