Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

ROZDRABNIANIE SUROWCÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

ROZDRABNIANIE SUROWCÓW Uwagi ogólne. Procesy fizykochemiczne zachodzące w piecach przy wypalaniu klinikiem cementowego przebiegają one tylko w stanie ciekłym, lecz częściowo również w stanie stałym. Warunkiem zatem koniecznym do otrzymania jednorodnego i wysokiej jakości klinkieru cementowego jest jednorodność mieszaniny surowców użytych do produkcji. Dla otrzymania zatem jednorodnej mieszaniny należy odpowiednio rozdrobnić surowce otrzymywane z kamieniołomów i następnie dokładnie je wymieszać. W przemyśle cementowym rozdrabnianie surowców wykonuje się zwykle w dwóch stadiach: pierwsze, wstępne stadium rozdrabniania odbywa się w urządzeniach zwanych kruszalkami lub łamaczami, drugie, końcowe stadium, czyli mielenie — w urządzeniach zwanych młynami. W pierwszym stadium surowce w postaci brył o wymiarach dochodzących do 500 -:- 1 000 mm zostają rozdrobnione do granulacji 20 -7- 25 mln. W drugim stadium, czyli w procesie mielenia, otrzymane z łamaczy bryłki surowców o wymiarach 20 -:- 25 mm zostają zmielone na mączkę lub sztam (w zależności od przyjętej metody produkcji) o ziarnach wielkości nie przekraczającej na ogół 80 -:- 200fl, czyli 0,08 -:- 0,2 mm. [przypisy: mrówka chrzanów, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, rodzaje kabin prysznicowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chrzanów rodzaje kabin prysznicowych styrodur współczynnik przewodzenia ciepła