Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Przylączenie wody zimnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przyłączenie urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej do przewodów wody zimnej można wykonać dwoma sposobami – albo bezpośrednio, albo przez pośredni zbiornik otwarty umieszczony wysoko. W pierwszym rodzaju przyłączenia, zwanym również urządzeniem zamkniętym, całe urządzenie zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, łącznie ze zbiornikiem, znajduje się pod ciśnieniem panującym w sieci wody zimnej. Dla uniknięcia niedopuszczalnego wzrostu ciśnienia przy ogrzewaniu wody, trzeba zastosować przy źródle ciepła zawór bezpieczeństwa. Aby nie narażać sąsiednich odbiorców na przepływ wsteczny ciepłej wody do sieci wody zimnej, trzeba wbudować zawór zwrotny na przewodzie dopływowym wody zimnej. Przed i za zaworem zwrotnym umieszczono zawory odcinające. Przedni zawór (patrząc w kierunku przepływu) jest zaopatrzony w kurek do opróżniania i służy jako zawór próbny szczelności odcięcia. Przy wykonywaniu urządzenia trzeba zwrócić uwagę na ewentualne przepisy wydane przez miejscowy zarząd wodociągów albo władze budowlane. Instalacja z pośrednim naczyniem wody zimnej, zwana również urządzeniem otwartym, jest niezależna od ciśnienia i od wahań ciśnienia zaopatrzenia w wodę zimną. Stan wody w naczyniu pośrednim, ustawionym najczęściej na strychu, reguluje się zaworem pływakowym, umieszczonym na dopływie wody zimnej (naczynie z pływakiem). Naczynie może służyć równocześnie jako przyłączenie zapasowe w przypadku uszkodzenia dopływu wody zimnej. Objętość jego musi być w każdym przypadku wystarczająca do przejęcia przyrostu objętości ogrzanej wody użytkowej. Przelew zabezpiecza naczynie przed nadmiernym napełnieniem. Dobrze jest doprowadzić przelew jako przewód alarmowy aż do kotłowni. Naczynie pośrednie musi być od góry przykryte, aby woda nie mogła ulegać zanieczyszczeniu. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia wody, w wielu miastach nie wolno stosować urządzeń otwartych. Należy więc zawsze przestrzegać przepisów miejscowych władz budowlanych. Naczynie pośrednie, podobnie zresztą jak pozostałe elementy instalacji zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, należy dobrze chronić przed stratami ciepła. Zasobniki znormalizowane. Objętości i rodzaje cylindrycznych zbiorników do ciepłej wody użytkowej z blachy stalowej są znormalizowane do pojemności 5000 L W normie DIN 4801 ujęto małe zbiorniki z przykrywami o pojemności 100–1000 l, w normie DIN 4802 zbiorniki większe 800–5000 l z dwoma wzmocnionymi dnami i głowicami. W normach DIN 4803 i 4804 podano wymiary zbiorników z podwójnym płaszczem. Znajdują one zastosowanie przeważ- nie w urządzeniach ogrzewanych wodą, przy czym wodę grzejną prowadzi się przez przestrzeń między podwójnym płaszczem. Większe zasobniki, szczególnie pionowe, wykonuje się indywidualnie i dostosowuje do warunków miejscowych. Zastosowanie zaworu zwrotnego na przewodzie doprowadzającym wodę zimną wodociągową do podgrzewacza, jest nie wskazane, gdyż w. przypadku braku rozbioru ciepłej wody użytkowej, a stałym dopływie czynnika grzejnego, może nastąpić wzrost ciśnienia w urządzeniu powyżej ciśnienia dopuszczalnego, co w konsekwencji spowodować może rozerwanie zbiornika i poparzenie ludzi. Zawór bezpieczeństwa nie zawsze jest przyrządem niezawodnym. Ewentualne przedostawanie się wody ciepłej z podgrzewacza do sieci wodociągowej nie jest szkodliwe, a przy połączeniu wody zimnej od dołu podgrzewacza jest ilościowo znikome. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, mrówka chełmża, mrówka chojnów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chełmża mrówka chojnów przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat