Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

PRZYGOTOWYWANIE WODY CIEPŁEJ Z MAGAZYNOWANIEM WODY UŻYTKOWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej ulega dużym wahaniom w różnych porach doby we wszystkich rodzajach budynków. Wprawdzie w większych urządzeniach zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową z licznymi punktami rozbioru. wahania częściowo wyrównują się, jednak najczęściej w określonych porach dnia występują regularnie szczyty zapotrzebowania, na które trzeba obliczać sieć zasilającą. Gdyby jednak obliczyć urządzenie kotłowe i wymiennik ciepła według zapotrzebowania szczytowego, to urządzenia zaopatrujące w ciepłą wodę użytkową byłyby nieekonomiczne i źle wykorzystane. Wobec tego stosuje się zasobniki, które w okresach szczytowego poboru ciepłej wody użytkowej. odciążają kocioł oraz wymiennik ciepła i chronią w dużym stopniu urządzenie wytwarzające ciepło przed wahaniami zapotrzebowania przez odbiorców. Rzadko ogrzewa się wodę użytkową bezpośrednio w źródle ciepła, jak to odbywa się w piecach kąpielowych. Takie urządzenia do przygotowania ciepłej wody spotyka się jedynie w pojedynczych domach mieszkalnych z nielicznymi punktami rozbioru i działaniem krótkotrwałym. Główną wadą jest tu narażenie szeregu materiałów na uszkodzenia wskutek korozji i osadzania się kamienia zjawiska te występują przede wszystkim przy wyższych temperaturach i silniejszych obciążeniach. Wskutek pośredniego włączania czynnika grzejnego pary albo wody – można łatwo regulować maksymalne ogrzewanie wody użytkowej i ograniczać obciążenie powierzchni ogrzewalnych. [patrz też: osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa, koparka wielonaczyniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koparka wielonaczyniowa osadnik gnilny ściana jednowarstwowa