Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy powzięciu decyzji o tym, jaki rodzaj i system ogrzewania należy zastosować w danym przypadku, decydującą rolę – obok kosztów wykonania, zdolności przystosowania się do wymagań ogrzewniczych i użytkowych – odgrywają również właściwości higieniczne. Ocena przydatności ogrzewania jest różna w zależności od rodzaju wykorzystania danego budynku. Na wybór wpływają również warunki klimatyczne, sposób budowy i wykonania budynku, a wreszcie względy estetyczne. Przy wielkiej różnorodności tych warunków, należy porównać między sobą zalety i wady – przy czym otrzymany rezultat, przy podobnych zadaniach ogrzewczych, może być całkowicie różny. Z właściwości poszczególnych rodzajów ogrzewania wynikają pewne bardziej korzystne zakresy zastosowań, w których wspomniano już częściowo w poprzednich rozdziałach, np, przy omawianiu ogrzewania sufitowego i powietrznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Istotnym zagadnieniem jest szybkość oddziaływania zmiany wydajności kotła na oddawanie ciepła powierzchni grzejnych, a przez to ogrzanie pomieszczenia. Bezwładność ogrzewania oznacza przeto zdolność dostosowywania się do krótkotrwałych zmian zapotrzebowania ciepła. Bezwładność wpływa również na czas przebiegu nagrzewania i wystygania. Szczególnie dużą bezwładność ma ogrzewanie grawitacyjne wodą ciepłą, znacznie mniej ogrzewanie pompowe wodą ciepłą, zaś najmniej ogrzewanie parą niskoprężną. W ogrzewaniu wodnym należy jeszcze uwzględnić ciężar i objętość wodną grzejników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Niebezpieczeństwo przypiekania kurzu istnieje tu stale w przypadku nieosłoniętych powierzchni grzejnych oddziaływanie zwiększonego promieniowania cieplnego jest w pobliżu grzejnika dokuczliwe. Brak centralnej regulacji prowadzi łatwo do przegrzania pomieszczeń, co jest nie wskazane nie tylko ze względu na ekonomię spalania, lecz także i ze względów higienicznych. Brak ten można usunąć, stosując samoczynne zawory odcinające, a w pomieszczeniach wynajmowanych – liczniki ciepła. Nakłady inwestycyjne. Przy jednakowej wydajności grzejnej stosunek powierzchni grzejnych w ogrzewaniach wodą ciepłą i ogrzewaniach parą niskoprężną wynosi 3: ,2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Metoda Michaellsa. Według metody Michaelisa można obliczyć mieszaninę surowcową z dwóch surowców (wysokiego i niskiego), których skład chemiczny jest znany, przy czym z góry zakłada się wartość modułu hydraulicznego (MH) K. Linkieru, który ma być z tej mieszaniny wypalony. Obliczenia przeprowadza się na podstawie następującego wzoru MH(S2 + A2 + F2) – C2 gdzie: x – liczba części ciężarowych surowca pierwszego (wysokiego) przypadająca na 1 część ciężarową surowca drugiego (niskiego) , ME – założona wartość modułu hydraulicznego klinkieru, SI i Al i FI i CI – zawartość procentowa Si02: Ah03, Fe. 203 i CaO w surowcu drugim (wysokim), S2i A2i F2i C2 – zawartość Si02, AhOs, Fe203 i CaO w surowcu drugim (niskim). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obliczanie składu mieszaniny surowcowej złożonej z większej liczby składników. Czasem zachodzą potrzeba obliczenia mieszaniec surowcowej z 3, a nawet 4 składników. Przeważnie zdarza się to w razie stosowania w produkcji dodatków korygujących, aby poprawić moduł krzemianowy lub glinowy. Literatura fachowa przytacza kilka metod i wzorów takich obliczeń, są one jednak przeważnie żmudne i pracochłonne, nie nadające się do stałego, codziennego stosowania w zakładach fabrycznych. W praktyce można zredukować wyliczenia do 3- i 4-składnikowych mieszanin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Metoda sucha. Wydobyte w kamieniołomie surowce (wapień, margiel, glinę) przewozi się do cementowni. Najpierw poddaje się je wstępnemu rozdrobnieniu w łamaczach, po czym transportuje do suszami obrotowych, gdzie suszy się je oddzielnie do zawartości około 1 -:– 2% wilgoci. Wapień i glinę lub margiel (po wysuszeniu dostarcza się przenośnikarni (również każdy z tych materiałów osobno) do zbiorników nad młynami. Pod zbiornikami umieszczone są urządzenia dozujące, które podają materiały do młynów w ilościach odpowiadających obliczonemu składowi mieszaniny surowcowej . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych w osiedlach wiejskich liczących mniej niż 1000 mieszkańców wynosi 300 l/min; w osiedlach liczących 1000 do 5000 M – 420 I/min; natomiast w osiedlach powyżej 5000 M – 600 l/min. Przy dwugodzinnym gaszeniu pożaru niezbędne pojemności zbiorników wyniosą odpowiednio: 36, 50,4 i 72 m. Oczywiście zapas wody w zbiornikach ziemnych jest znacznie większy i np. w wiejskich stawach przeciwpożarowych wynosi często kilka tysięcy m. Potrzebne ciśnienie, przy 200 l/min w przypadku pożaru budynków parterowych, wynosi 17 m H20 (pyszczek 16 mm); dla budynków jednopiętrowych – 28 m H20 (pyszczek 14 mm) oraz dla budynków dwupiętrowych – 40 m H20 (pyszczek 12 mm). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dzięki uprzejmości Mjölk Architekti Zaprojektowany przez Mjölk Architekti wysokie krzesełko zostało zainstalowane na głównym placu w Czeskich Budziejowicach, gdzie pozostawało przez miesiąc.
Znajduje się wysoko, aby nie zakłócać codziennego życia na ziemi i zapewniać wystarczającą prywatność swoim użytkownikom.
W ciągu miesiąca w tej przestrzeni o powierzchni 6,25 m2 gościło kilka inspirujących osobistości, tzw.
Miejskich myśliwych .
Są mistrzami swojego czasu i przestrzeni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

WYBOR CZYNNIKA GRZEJNEGO I RODZAJU OGRZEWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

NL Architekci.
Blok K jest częścią planu generalnego dla 500 mieszkań w Amsterdamie.
Trójstronny kształt witryny znajduje się pomiędzy historycznym centrum a niedawno odnowionym portem.
Blok mierzy 31 x 28 metrów i ma około 2,5 piętra.
Zgodnie z wytycznymi ustalonymi w planie generalnym, obowiązkowe było zbudowanie dwóch pierwszych pięter w układzie, a trzecia historia musiała zawierać 50% taras na dachu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries