Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW Uwagi ogólne. Cementownie są zazwyczaj budowane bezpośrednim sąsiedztwie baz surowcowych. Im mniejsza bowiem jest odległość miejsca wydobycia surowców od fabryki, tym mniejsze są nakłady inwestycyjne na budowę dróg dowozu i tym niższe są koszty transportu dużych mas kamienia wapiennego, margli, kredy Lub gliny. Baza surowcowa, przy której ma być zbudowana nowa cementownia, musi być uprzednio starannie zbadana. W tym celu przeprowadza się tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

2, Usuwanie nadkładu. W nowoczesnych kamieniołomach usuwania nadkładu dokonuje się ,przy użyciu różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Skały miękkie, jak humus, piasek, glina, można usuwać za pomocą zwykłych koparek łyżkowych: które ukopany materiał załadowują na środki transportowe odwożące skrywkę na miejsce zwałowania. W zależności od warunków lokalnych do odwożenia nadkładu można używać samochodów-wywrotek, taśmociągów lub wagonów kolei wąsko- Lub normalnotorowej, Na zwatowania usuniętego nadkładu wybiera się miejsca położone poza obrębem złoża surowców użytecznych, a więc okoliczne jary, bagna lub też wyeksploatowanej partii kamieniołomu, Obok koparek łyżkowych w ostatnich czasach do usuwania skrywki chętnie stosuje się spycharki, czyli tzw. buldożery. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Eksploatacja odkrywkowa surowca. Wybór najodpowiedniejszego sposobu wydobycia surowców uzależniony jest od szeregu czynników, jak: miąższość złoża, charakter zalegania surowców, skład chemiczny poszczegó1nych warstw, własności fizyczno-mechaniczne urabianych sikał, profil terenu itp. Odspajanie skał od złoża może być dokonane albo przez odstrzały, albo za pomocą różnego rodzaju koparek mechanicznych, Pierwszy sposób dostosowany jest do urobku sikał twardych (wapieni, margli), – do skał miękkich (kredy, gliny, miękkich margli). Wysokość ściany przy odstrzałach może się wahać w granicach 12 –7- 20 m, a nawet niekiedy i 30 m. W wypadku zastosowania koparek wysokość ściany uzależniona jest od roboczego wysięgu kopiącego elementu maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Transport surowca z kamieniołomu do cementowni. Transport surowca z kamieniołomu do cementowni może się odbywać różnymi sposobami. Wybór. najodpowiedniejszego środka transportowego zależy przede wszystkim od wielkości produkcji cementowni, od odległości od kamieniołomu oraz od profilu pionowego trasy dowozu. W terenie ze spadkami nie przekraczającymi 40% i przy odległościach od kamieniołomu większych niż 5 km w dużych cementowniach stosuje się trakcję parową normalnotorową z wagonami-wywrotkami o ładowności 20 -:- 60 T. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zastosowanie kolejki linowej wymaga wstępnego Muszenia surowca w kamieniołomie, ponieważ wózki kolejki mają niewielkie wymiary i nie nadają się z tego powodu do transportu dużych brył. W przemyśle cementowym używane bywają zazwyczaj kolejki dwulinowe, czyli takie, w których wózki toczą się na rolkach po jednej grubej, nieruchomo zawieszonej na słupach linie, pociągane przez drugą cienką linę ruchomą. Zwykle na słupach kolejki zawieszane są dwie liny jezdne: po jednej poruszają ładowne wózki z kamieniołomu do cementowni, a po drugiej opróżnione wózki wracają do kamieniołomu. Całkowita długość trasy kolejek linowych może w zależności od warunków lokalnych wynosić od kilku do kilkudziesięciu nawet kilometrów, a wydajność do 200 -:- 250 T/godz. W cementowniach o średniej zdolności produkcyjnej (150 -:- 200 tys. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Mimośród zamienia ruch obrotowy wału głównego na ruch posuwisto-zwrotny korbowodu, który z kolei przez płyty rozporowe wprawia w ruch wahadłowy szczękę ruchomą. W czasie jednego obrotu wału głównego szczęka ruchoma wykonuje również jeden cykl roboczy, składający się z dwóch okresów: zbliżania i oddalania się od szczęki nieruchomej. W czasie trwania ,pierwszego okresu materiał zasypany do przestrzeni pomiędzy szczękami zostaje częściowo rozgnieciony i skruszony na skutek nacisku wywieranego przez zbliżającą się szczękę ruchomą. W czasie trwania drugiego okresu szczęka ruchoma oddala się od ruchomej rozdrobnione w poprzednim okresie bryłki materiału wypadają z łamacza przez rozszerzającą się szczelinę pomiędzy szczękami, grubsze zaś bryły obsuwają się w dół, wskutek czego do zwolnionej od góry przestrzeni można podać następną porcję materiału. Jak z powyższego wynika, praca łamacza szczękowego ma charakter okresowy, a zastosowanie ciężkich kół zamachowych ma na celu wyrównanie wahań obciążenia silnika napędowego i uczynienie pracy łamacza bardziej równomierną i spokojną, Zasadniczą wadą łamacza szczękowego jest stosunkowo bardzo mały stopień rozdrobnienia materiału, wahający się zwykle w granicach 4 -:-6. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wartość osiąganego w łamaczu stopnia rozdrobnienia materiału zależy od wartości kąta nachylenia szczęki ruchomej do szczęki nieruchomej, przy czym wzrostowi tego kąta towarzyszy wzrost stopnia rozdrobnienia. Jednakże, jak wykazały obliczenia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, kąt pomiędzy szczękami nie może być większy niż 15-:-20°, gdyż przy dalszym jego zwiększeniu siły tarcia pomiędzy powierzchnią szczęk a bryłami ściskanego materiału zmniejszają silę do tego stopnia, że pod działaniem pionowej składowej nacisku szczęki ruchomej bryły materiału wyślizgują się w górę i rozdrabniające działanie łamacza ustaje. Robocze, to znaczy stykające się z materiałem powierzchnie szczęki ruchomej i nieruchomej wyłożone są wymiennymi płytami, odlanymi z twardej i odpornej na uderzenia oraz ścieranie stali . stopowej, zawierającej dodatek 12 -:- 140f0 manganu. Powierzchnia tych płyt ochronnych jest zazwyczaj falista, co sprzyja zakleszczaniu brył materiału pomiędzy szczękami, a ponadto zwiększa efektywność pracy łamacza przez wytwarzanie dodatkowych naprężeń w materiale rozdrabnianym (rozłupywanie brył materiału). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Architekci: Instytut Projektowania Budownictwa i Architektury Politechniki w USA Lokalizacja: Dalian, Chiny Obszar projektu: 18 000 m.
Rok projektu: 2009 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Muzeum Muszli w Dalian + 19 Jednym z kluczowych projektów budowlanych na najwyższym poziomie w Dalian jest nowy Shell Muzeum.
Z ponad 5000 rodzajów cennych pocisków z całego świata, które są wyświetlane wewnątrz budynku na zewnątrz budynku wywołało spore zamieszanie.
Z czterema kondygnacjami naziemnymi i jedną kondygnacją podziemną budynek ma około 18 000 m2 powierzchni.
Struktura jest idealnie dopasowana do tematu muszli i miesza wiele uniwersalnych form organicznych w swojej konstrukcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dzięki uprzejmości Saucier + Perrotte Architectes, kanadyjscy architekci Saucier + Perrotte Architectes podzielili się z nami propozycją półfinalisty, którą zaprojektowali we współpracy z Bélanger, Beauchemin, Morency architectes, na międzynarodowy konkurs Musée National des Beaux Arts du Québec w Québec City, Kanada .
.
Dzięki uprzejmości Saucier + Perrotte Architectes Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Projekt rozbudowy muzeum, świecący obiekt szklany, jest osadzony w jego miejscu, jednocześnie zakotwiczonym w osi miasta Grande Allée, podczas gdy dematerializuje się, aby z szacunkiem opuścić miejsce dla istniejących budynków muzealnych.
Jasny i refleksyjny projekt ożywia jego witrynę, zarówno na koniec dnia, jak iw szarych okresach, które charakteryzują zimniejsze pory zimy Quebecu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie żyrandole’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Szwedzcy architekci We Are You otrzymali ostatnio nagrodę w konkursie na swoją propozycję.
Miłego dnia.
na nowy dom studencki w Toronto w Kanadzie.
Po przerwie możesz zobaczyć więcej zdjęć, wideo i opis architekta.
Budynek Have a Nice Day składa się głównie z dwóch części. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries