Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Przewody w instalacjach domowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Jeżeli zamiast zbiornika wodociąg jest zaopatrzony w hydrofory, urządzenia te najeży w podobny sposób sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić części zużyte na nowe i bardziej nowoczesne. Przewody w instalacjach domowych również starannie sprawdzić, wypłukać zamieniając zużyte uszczelki w kurkach nowymi lub zaopatrując instalację wewnętrzną w nowe kurki przelotowe i czerpalne. W starych urządzeniach wodociągowych straty wynoszą 25:35%, niekiedy więcej, normalnego zapotrzebowania. W urządzeniach nowych : są mniejsze, około 20o/. W miarę wzrostu ciśnienia straty zwiększają się. Łączne straty wody w urządzeniach i przewodach wewnętrznych oraz w przewodach zewnętrznych mogą być zmniejszone do kilkunastu procent. [patrz też: drzwi stalowe, ogrodzenia betonowe, rolety dzień noc ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Przewody w instalacjach domowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Każdy dowolny piec może być użyty właściwie jako piec do ogrzewania powietrzem. W ogrzewaniach ogniowo-powietrznych najczęściej jednak są potrzebne większe wydajności grzejne, dla których opracowano piece specjalne. Są to z zasady piece żeliwne z zasobnikiem opału i paleniskiem dla spalania ciągłego, przy czym palenisko jest omywane powietrzem z zewnętrznej strony. Powietrzne kanały grzejne albo mogą tworzyć wraz z piecem konstrukcyjnie jedną całość, albo też piec umieszcza się w specjalnej murowanej komorze grzejnej. Jeżeli sam piec nie jest umieszczony w ogrzewanym pomieszczeniu, wtedy trzeba obudowę pieca starannie izolować przed stratami ciepła. Piece do ogrzewania powietrza muszą spełniać następujące warunki: powinny mieć zwartą budowę niezbyt wysokie i możliwie równomiernie rozłożone temperatury powierzchniowe dobre omywanie powierzchni grzejnych i możność wydłużania się wszystkich części powinny być możliwie. szczelne, zapewniać łatwy dostęp do kanałów po stronie po- wietrznej i spalinowej dla oczyszczenia z kurzu, względnie sadzy i popiołu, ponadto ciągłe spalanie i samoczynną regulację spalania. Szczególnie na- leży zwracać uwagę, aby spaliny nie przenikały do komory ogrzanego powietrza. Niebezpieczeństwo to powstaje przy nieszczelnościach w po- wietrznych ogrzewaniach grawitacyjnych wtedy, gdy ciąg komina, a przez to i podciśnienie w kanałach ogniowych jest względnie niskie. Spalanie zatem w powietrznych piecach grzejnych powinno się regulować przez dławienie dopływu powietrza do rusztu, a nie przez doprowadzenie powietrza dodatkowego do komina. [więcej w: rolety dzień noc, rolety okienne, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries