Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘projekt instalacji elektrycznej cena’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW Uwagi ogólne. Cementownie są zazwyczaj budowane bezpośrednim sąsiedztwie baz surowcowych. Im mniejsza bowiem jest odległość miejsca wydobycia surowców od fabryki, tym mniejsze są nakłady inwestycyjne na budowę dróg dowozu i tym niższe są koszty transportu dużych mas kamienia wapiennego, margli, kredy Lub gliny. Baza surowcowa, przy której ma być zbudowana nowa cementownia, musi być uprzednio starannie zbadana. W tym celu przeprowadza się tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt instalacji elektrycznej cena’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

2, Usuwanie nadkładu. W nowoczesnych kamieniołomach usuwania nadkładu dokonuje się ,przy użyciu różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Skały miękkie, jak humus, piasek, glina, można usuwać za pomocą zwykłych koparek łyżkowych: które ukopany materiał załadowują na środki transportowe odwożące skrywkę na miejsce zwałowania. W zależności od warunków lokalnych do odwożenia nadkładu można używać samochodów-wywrotek, taśmociągów lub wagonów kolei wąsko- Lub normalnotorowej, Na zwatowania usuniętego nadkładu wybiera się miejsca położone poza obrębem złoża surowców użytecznych, a więc okoliczne jary, bagna lub też wyeksploatowanej partii kamieniołomu, Obok koparek łyżkowych w ostatnich czasach do usuwania skrywki chętnie stosuje się spycharki, czyli tzw. buldożery. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt instalacji elektrycznej cena’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Eksploatacja odkrywkowa surowca. Wybór najodpowiedniejszego sposobu wydobycia surowców uzależniony jest od szeregu czynników, jak: miąższość złoża, charakter zalegania surowców, skład chemiczny poszczegó1nych warstw, własności fizyczno-mechaniczne urabianych sikał, profil terenu itp. Odspajanie skał od złoża może być dokonane albo przez odstrzały, albo za pomocą różnego rodzaju koparek mechanicznych, Pierwszy sposób dostosowany jest do urobku sikał twardych (wapieni, margli), – do skał miękkich (kredy, gliny, miękkich margli). Wysokość ściany przy odstrzałach może się wahać w granicach 12 –7- 20 m, a nawet niekiedy i 30 m. W wypadku zastosowania koparek wysokość ściany uzależniona jest od roboczego wysięgu kopiącego elementu maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt instalacji elektrycznej cena’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Transport surowca z kamieniołomu do cementowni. Transport surowca z kamieniołomu do cementowni może się odbywać różnymi sposobami. Wybór. najodpowiedniejszego środka transportowego zależy przede wszystkim od wielkości produkcji cementowni, od odległości od kamieniołomu oraz od profilu pionowego trasy dowozu. W terenie ze spadkami nie przekraczającymi 40% i przy odległościach od kamieniołomu większych niż 5 km w dużych cementowniach stosuje się trakcję parową normalnotorową z wagonami-wywrotkami o ładowności 20 -:- 60 T. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries