Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Do wiercenia o tworów strzelniczych używane są obecnie różnego rodzaju wiertarki elektryczne oraz wiertarki j młotki pneumatyczne. Bardzo sprawne i ekonomiczne w eksploatacji wiertarki elektryczne stosowane są do wiercenie niezbyt głębokich otworów (do 2,5 m) w skałach o średniej twardości (gliny, margle, kredy). Do wiercenia otworów do 8 m w skałach o większej twardości (wapienne, twarde margle) doskonale nadają się wiertarki i młotki pneumatyczne. Zasada działania wiertarki pneumatycznej polega na tym, że powietrze sprężone do 5 -:- 6 at. – dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia rozrządczego – wprawia w szybki ruch postępowo-zwrotny tłok umieszczony w cylindrze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Wiertarki i młotki pneumatyczne działają na takiej samej zasadzce. Różnica polega na tym, że w czasie pracy wiertarki wiertło wraz z głowicą obraca się samoczynnie powolnym ruchem obrotowym, gdy tymczasem w razie użycia młotka pneumatycznego ruch obrotowy musi być wykonywany przez ręczne obracanie całego aparatu. W praktyce stosuje się rożne typy wiertarek i młotków pneumatycznych, przy czym charakterystyczną wielkością jest ich ciężar, który może się wahać w granicach 10 –:– 35 kg. Sprężone powietrze potrzebne . do napędu aparatów wiertniczych dostarczane jest ze stacji sprężarek zainstalowanych w kamieniołomie za pomocą systemu rurociągów stalowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Wydajność zgarniarki zależnie od pojemności kosza i od długości drogi transportowania materiału może wynosić od kilkunastu do paruset ton na godzinę. W niektórych wypadkach do usuwania skrywki złożonej ze skał miękkich stosuje się również tzw. hydromonitory , czyli przenośne prądownice wodne o specjalnym kształcie. Prądownice te wytwarzają silne strumienie wody o ciśnieniu około 30 at. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W polskim przemyśle cementowym używane są aparaty obrotowe typu Croelaus i Utalec, Rozmieszczenie otworów strzelniczych na ścianie, ich liczba, wzajemna odległość, głębokość i średnica zależą od charakteru i własności złoża oraz od wymagań bezpieczeństwa przy odstrzale, jak też od rodzaju używanego materiału wybuchowego. W każdym kamieniołomie w zależności od warunków lokalnych powinna być opracowana dokładna metoda prawidłowego prowadzenia prac strzelniczych. Po wykonaniu przepisowej liczby otworów strzelniczych czyści się je starannie z okruchów skalnych, a następnie napełnia ładunkiem materiału wybuchowego. Jako materiał wybuchowy używany jest w naszym przemyśle prawie wyłącznie amonit i tylko wyjątkowo dynamit. Odpalanie ładunku wybuchowego odbywa się albo za pomocą lontu Bicfoorda albo za pomocą spłonek elektrycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Urządzenia mechaniczne do ładowania surowca. Załadunek odstrzelonego ze ściany surowca do urządzeń transportowych odbywa się w nowoczesnych cementowniach za pomocą różnego rodzaju mechanicznych urządzeń załadowczych, spośród których najczęściej stosowana jest koparka łyżkowa. Koparka łyżkowa, której podstawowym elementem roboczym jest łyżka stalowa o pojemności 0,5 –:- 3,5 m, może mieć napęd elektryczny, spalinowy lub parowy. W nowoczesnych zelektryfikowanych kamieniołomach najchętniej używane są koparki z napędem elektrycznym, ponieważ mają one znacznie prostszą konstrukcję niż koparki z napędem spalinowym lub parowym, są łatwiejsze w obsłudze i znacznie tańsze w eksploatacji. Koparki łyżkowe budowane bywają na podwoziach z gąsienicami lub z kotami do jazdy po torach szynowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Załadunek odbywa się w ten sposób, że przez odpowiednie manipulowanie- mechanizmami koparki łyżka napełnia się bryłami surowca, a następnie zostaje podniesiona i przez obrót platformy ustawiona nad środkiem transportowym. Opróżnianie łyżki odbywa się przez otwarcie jej . ruchomego dna. Praca koparki ma zatem przebieg cykliczny. Przy czym czas trwania jednego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Nowoczesne koparki wielonaczyniowe budowane są, podobnie jak koparki łyżkowe, prawie wyłącznie z napędem elektrycznym. Napęd parowy, jako przestarzały i nieekonomiczny, został całkowicie wyeliminowany, ,a, napęd za pomocą silnika spalinowego stosuje się jedynie w wypadkach, kiedy ze względów technicznych lub ekonomicznych nie opłaca się doprowadzać energii elektrycznej do kamieniołomu. Do równoczesnego urobku i załadunku surowców miękkich, jak też do załadunku różnych materiałów drobno-kawałkowych (węgla, żużla, piasku , ziemi) używane bywają również koparki frezowo-kołowe. Koparki te mają głowicę w kształcie koła uzbrojoną w kubełki, które w czasie obrotowego ruchu głowicy zganiając materiał ze zwału lub ze złoża i podają go na przenośnik taśmowy zmontowany na obrotowej platformie koparki. Z przenośnika tego materiał spada do urządzeń transportowych, którymi jest następnie dostarczony do miejsca przeznaczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Syfony o mniejszej średnicy montuje się na rusztowaniu, a następnie podwiesza na kozłach za pomocą lin. Wyjmując spod rurociągu podkładki, opuszcza się powoli rurociąg na całej długości na dno odeskowanego wykopu. Następnie przewód zasypuje się żwirem do poziomu dna rzeki. Znacznie tańsze jest przekroczenie koryta rzecznego za pomocą podwieszania rurociągu na konstrukcji mostowej. Niekiedy budowany jest specjalny most lub kładka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dla rur azbestowo-cementowych i żelbetowych ilość wody wyciekającej w przeliczeniu na kilometr długości rury, decymetr średnicy i godzinę nie powinna przekraczać 80 l tj. 10J0. Dla przewodów żeliwnych i stalowych, według normy PN/61-B-10715 ciśnienie próbne w czasie 30 min. nie powinno się obniżyć. Zasypkę wykopu po dokonanej próbie ciśnienia należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając ziemię przy rurach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka brzozów’

Zasada dzialania wiertarki pneumatycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Średnica przewodu ssawnego wynosi 75 mm, tłocznego – 52 mm. Straty ciśnienia w przewodach tłocznych zależą od materiału i obliczone wynoszą na 100 m przewodu, przy Q = 3 lisek i średn. 52 mm, 3,5 m – dla węża gumowego, 8,1 m – dla węża parcianego. Według doświadczeń uczonych niemieckich straty te są większe i wynoszą odpowiednio: 5,0 i 10,8 m. Węże są zaopatrzone w prądownice z pyszczkami o różnych kształtach. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries