Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

OGRZEWANIE POWIETRZNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogrzewanie powietrzne nie nadaje się zbytnio do ogrzewania budynków o wielu pojedynczych pokojach. Rozdział powietrza wymaga wykonania w tym przypadku rozgałęzionej, kosztownej sieci kanałów. Trudno jest zapewnić równomierny rozdział ciepła w całym budynku. Występuje tu ponadto pewna niewygoda wskutek pracy powietrzem obiegowym, którego użycie jest konieczne ze względu na ekonomię gospodarki opałowej. Bardziej korzystne warunki dla centralnego ogrzewania powietrznego istnieją w mieszkaniach i małych domkach zarówno przy użyciu pojedynczych pieców, jak i powietrznych zespołów grzejnych zasilanych parą, względnie wodą. Ogrzewanie powietrzne rozpowszechniło się również szeroko w dużych pomieszczeniach o znacznej szerokości, jak warsztaty i hale montażowe, hale wystaw i sale na uroczystości okolicznościowe, kościoły itp. W tych przypadkach ogrzewanie powietrzne umożliwia szybkie nagrzanie pomieszczenia w całej jego rozległości. Koszty urządzenia są z zasady niższe niż w innych rodzajach ogrzewania, szczególnie jeśli vi samym pomieszczeniu można zainstalować oddzielne powietrzne zespoły grzejne. Rozwiązanie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie przeszkadza w pracy hałas wentylatorów. We wszystkich innych przypadkach trzeba stosować kanały rozprowadzające powietrze, a wentylatory należy umieścić na zewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ W budynkach o dużym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej i dużej liczbie miejsc rozbioru – jak np. w szpitalach i hotelach, a często również w domach mieszkalnych – stosuje się centralne przygotowywanie wody. Konieczne do tego urządzenia są wtedy połączone z urządzeniem kotłowym ogrzewania centralnego i znajdują się we wspólnym pomieszczeniu. Urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej są zwykle wykonywane przez przedsiębiorstwo ogrzewnicze, należy więc tu omówić zasady przyłączeń, obliczania i eksploatacji tych urządzeń. Dalszych szczegółów wykonawczych należy szukać w literaturze specjalnej. [patrz też: garaże blaszane, drzwi stalowe, drzwi szklane prysznicowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

OGRZEWANIE POWIETRZNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogrzewania grawitacyjne pracują w takim układzie zadowalająco jedynie przy starannym wyrównaniu oporów obu obiegów częściowych. 1) Przewód mieszający należy dołączyć do najniższego punktu przewodu powrotnego ogrzewania punkt mieszania musi leżeć wyżej niż odgałęzienie zasilania z kotła. W ogrzewaniach pompowych pompa nie może oczywiście znajdować się w jednym z częściowych obiegów wody grzejnej, lecz albo na zasilaniu za miejscem mieszania, albo w przewodzie powrotnym przed odgałęzieniem mieszania. Przy połączeniu ogrzewania i urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej często w małych i średnich urządzeniach stosuje się dwa kotły o różnej wydajności. Mniejszy kocioł oblicza się w taki sposób, aby wystarczał do przygotowywania ciepłej wody użytkowej ewentualnie do ogrzewania pomieszczeń w porze przejściowej, większy natomiast powinien pokrywać zapotrzebowanie ciepła przy większym obciążeniu. Schemat połączeń podany na rys. 3-6 umożliwia zarówno osobną jak i . wspólną pracę obu części urządzenia. W połączeniu takim przewody zabezpieczające muszą w każdym razie być prowadzone osobno od każdego kotła aż do naczynia wzbiorczego. W lecie pracuje mniejszy kocioł II otwarte są tylko zawory b i e. Dla równoczesnej pracy ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł II (pora przejściowa) otwiera się dodatkowo zawory c i d, razem z ewentualnym zaworem mieszającym. Przy zwiększającym się obciążeniu cieplnym uruchamia się kocioł I zamiast kotła II (tylko zawór b jest zamknięty, wszystkie inne otwarte), a w końcu przy szczytowym obciążeniu pracuje kocioł I i II wspólnie przy jednakowej temperaturze zasilania (zawory a-e otwarte) albo osobno (zawór c zamknięty). Zamiast mniejszego kotła i osobnego zbiornika ciepłej wody użytkowej stosuje się czasem w pojedynczych domach urządzenie do bezpośredniego przygotowania wody cieplej, podobne do węglowego pieca kąpielowego. Przez wbudowanie wężownicy grzejnej w podgrzewaczu wody, można urządzenie do przygotowywania wody ciepłej sprząc z ogrzewaniem centralnym, przy czym urządzenie to służy albo do słabego ogrzania pomieszczenia podczas chłodnych dni, albo w okresie ogrzewczym – przy odpowiedniej temperaturze zasilania – służy jako pośrednie urządzenie do przygotowywania ciepłej wody, względnie podgrzewa wstępnie wodę użytkową przy niskich temperaturach wody grzejnej. W związku z tym, należy zwrócić uwagę, że w przypadku stale używanego urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej może okazać się celowe przyłączenie grzejnika w łazience do urządzenia przygotowującego ciepłą wodę. Powstaje wskutek tego możliwość ogrzania tego pomieszczenia podczas chłodnych dni, bez konieczności uruchomienia ogrzewania. [podobne: garaże blaszane, drzwi stalowe, drzwi szklane prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries