Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

W celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Aby nie nastąpiło przesunięcie bloku, siła całkowita odporu B powinna być większa od siły S. Przy wartości współczynnika bezpieczeństwa 1,2 otrzymamy B = 1,2 S . W celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem wskutek uderzeń wodnych na kolanach wykonuje się zabezpieczenie w postaci bloku betonowego lub dwóch chomąt połączonych śrubami. Węzły montuje się w studzienkach, w komorach lub wprost w gruncie. Podłączenia domowe do sieci miejskiej mogą być wykonane za pomocą trójnika bądź też nasadki z chomątem . Odgałęzienia o stosunkowo małych średnicach można wykonać za pomocą siodełka. Przez kurek wprowadza się wiertło. Po przewierceniu otworu zamyka się kurek i dołącza się przewód boczny. Rury cementowo-azbestowe łączy się z rurami żeliwnymi kielichowymi i kształtkami przez wprowadzenie gładkiego końca rury cementowo-azbestowej do kielicha, uszczelniając je następnie sznurem konopnym i cementem. Gładkie końce obu rodzajów rur łączy się za pomocą złączy Gibaulta, Simplex itp. Odgałęzienia od rur cementowo-azbestowych montuje się za pomocą siodełek. [podobne: bramy garażowe, drzwi szklane prysznicowe, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

W celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Dla rur azbestowo-cementowych i żelbetowych ilość wody wyciekającej w przeliczeniu na kilometr długości rury, decymetr średnicy i godzinę nie powinna przekraczać 80 l tj. 10J0. Dla przewodów żeliwnych i stalowych, według normy PN/61-B-10715 ciśnienie próbne w czasie 30 min. nie powinno się obniżyć. Zasypkę wykopu po dokonanej próbie ciśnienia należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając ziemię przy rurach. Pierwsza warstwa, do wysokości ok. 0,20 m ponad rurę, nie może zawierać kamieni, po czym grunt ubija się warstwami o grubo 0,2-0,3 m. Rurociąg gotowy należy przepłukać wodą, następnie odkazić za pomocą chloru, stosując dawkę 20-30 mg CI na 1 l, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl)z na 1 m wody. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić w ciągu 48 godz. , po czym przepłukać czystą wodą. [hasła pokrewne: Bramy Automatyka, drzwi prysznicowe, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

« Previous Entries