Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi szklane’

zapas wody w zbiornikach ziemnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych w osiedlach wiejskich liczących mniej niż 1000 mieszkańców wynosi 300 l/min; w osiedlach liczących 1000 do 5000 M – 420 I/min; natomiast w osiedlach powyżej 5000 M – 600 l/min. Przy dwugodzinnym gaszeniu pożaru niezbędne pojemności zbiorników wyniosą odpowiednio: 36, 50,4 i 72 m. Oczywiście zapas wody w zbiornikach ziemnych jest znacznie większy i np. w wiejskich stawach przeciwpożarowych wynosi często kilka tysięcy m. Potrzebne ciśnienie, przy 200 l/min w przypadku pożaru budynków parterowych, wynosi 17 m H20 (pyszczek 16 mm); dla budynków jednopiętrowych – 28 m H20 (pyszczek 14 mm) oraz dla budynków dwupiętrowych – 40 m H20 (pyszczek 12 mm). [podobne: drzwi stalowe, drzwi szklane, drzwi przesuwane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi szklane’

zapas wody w zbiornikach ziemnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

W przypadku centralnego ogrzewania pojedynczych domów dobrze jest wykorzystać kocioł ogrzewczy również do zaopatrywania w ciepło urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Przy ogrzewaniu, podczas małego zapotrzebowania ciepła, powstają trudności, ponieważ wtedy utrzymuje się niską temperaturę zasilania ogrzewania wodnego, co nie wystarcza do ogrzewania wody użytkowej. W takich przypadkach można co pewien czas podnieść temperaturę zasilania, co pozwala na akumulowanie ciepła w zasobniku następnie obniża się znowu temperaturę wody grzejnej odpowiednio do danych warunków atmosferycznych. W tym celu trzeba zaopatrzyć przewody zasilania i powrotu ogrzewania w zawory odcinające, a na przewodach wody grzejnej prowadzonych do zbiornika należy umieścić przynajmniej jeden zawór odcinający. Przewody zabezpieczające trzeba poprowadzić aż do naczynia wzbiorczego bez połączenia z pionami grzejnymi. Z technicznego punktu widzenia bardziej prawidłowa jest praca z różnymi temperaturami zasilania w instalacji ogrzewania i w instalacji zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową Praca kotła ustawiona jest, zgodnie z wymaganiami zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, na dość wysoką temperaturę. Przez przewód mieszający doprowadza się do zasilania urządzenia ogrzewczego część wody powrotnej. Przez zmianę stosunku udziału na zasilaniu wody kotłowej – względnie powrotnej – można wyregulować temperaturę zasilania ogrze- wania i dostosować ją do chwilowych warunków atmosferycznych, niezależnie od temperatury wody w kotle. W tym celu nastawia się odpowiednio zawory a i b. Regulacja staje się prostsza, jeśli w punkcie mieszania wbuduje się zawór albo kurek wielodrogowy. Regulator temperatury urządzenia przygotowującego ciepłą wodę użytkową powinien w niezawodny sposób zabezpieczać aby pewna graniczna wartość temperatury wody była utrzymana nawet przy nagłej przerwie w odbiorze wody albo ciepła. Do regulacji temperatury należy więc stosować jedynie szczelnie zamykające zawory jednogrzybkowe. których czujki należy umieścić w zbiorniku wody ciepłej na około dwóch trzecich jego wysokości. [przypisy: drzwi poznań, bramy i ogrodzenia, drzwi szklane ]

Comments Off

« Previous Entries