Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Studnie do ujecia wód przeciwpozarowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Studnie do ujęcia wód przeciwpożarowych powinny mieć odpowiednią wydajność, -niezależnie od pór roku i stanów wód. Jeżeli głębokość rzeki jest niedostateczna, należy ująć wodę za pomocą, drenażu poziomego W licznych przypadkach, w warunkach wiejskich, budowane są żelbetowe zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności 50 wzgl. 100 m, zasilane z wodociągu lub wodą studzienną – za pomocą pomp ręcznych wzgl. wodą powierzchniową. Zbiornik taki powinien być zawsze napełniony . Głębokość zbiorników wynosi 3,0 m; najmniejsza głębokość wody w zbiorniach terenowych (stawach przeciwpożarowych), nie zaopatrzonych w studzienki ujęciowe, powinna wynosić 1,3 m ze względu na pokrywę lodową. Pochylenie skarp – 1 : 2 lub 1 : 1,75 – zależnie od rodzaju gruntu. [przypisy: drzwi garażowe, drzwi stalowe, schody drewniane łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Studnie do ujecia wód przeciwpozarowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Aby zabezpieczyć przód od uszkodzenia złącz lub rozerwania przewodu na zmianie kierunku, należy przewód zakotwić lub oprzeć o blok betonowy. Obliczenie siły działającej przeprowadzamy korzystając z warunku równowagi sił Ponieważ P, = P2 = P więc S = 2P sin gdzie: S siła powstająca na zmianie kierunku wskutek parcia i usiłująca przesunąć kształtkę . łukową od środka na zewnątrz, P – siła parcia działająca na powierzchnię F przekroju przewodu, wprowadzając p – ciśnienie panujące wewnątrz przewodu, P=F•p. Jeżeli przewód jest ułożony w ziemi, wówczas siła S będzie przyjęta bezpośrednio przez odpór gruntu, dlatego należy wykonać podporę betonową lub murowaną, o którą będzie się opierać kolano lub łuk Blok betonowy musi przeciwstawić się następującym siłom: – sile odporu gruntu, która działa na ściankę bloku prostopadle do kierunku działania siły, – sile tarcia bloku w gruncie. [hasła pokrewne: bramy i ogrodzenia, drzwi stalowe, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries