Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi przesuwane’

zapas wody w zbiornikach ziemnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych w osiedlach wiejskich liczących mniej niż 1000 mieszkańców wynosi 300 l/min; w osiedlach liczących 1000 do 5000 M – 420 I/min; natomiast w osiedlach powyżej 5000 M – 600 l/min. Przy dwugodzinnym gaszeniu pożaru niezbędne pojemności zbiorników wyniosą odpowiednio: 36, 50,4 i 72 m. Oczywiście zapas wody w zbiornikach ziemnych jest znacznie większy i np. w wiejskich stawach przeciwpożarowych wynosi często kilka tysięcy m. Potrzebne ciśnienie, przy 200 l/min w przypadku pożaru budynków parterowych, wynosi 17 m H20 (pyszczek 16 mm); dla budynków jednopiętrowych – 28 m H20 (pyszczek 14 mm) oraz dla budynków dwupiętrowych – 40 m H20 (pyszczek 12 mm). [podobne: drzwi stalowe, drzwi szklane, drzwi przesuwane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi przesuwane’

zapas wody w zbiornikach ziemnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Przy powzięciu decyzji o tym, jaki rodzaj i system ogrzewania należy zastosować w danym przypadku, decydującą rolę – obok kosztów wykonania, zdolności przystosowania się do wymagań ogrzewniczych i użytkowych – odgrywają również właściwości higieniczne. Ocena przydatności ogrzewania jest różna w zależności od rodzaju wykorzystania danego budynku. Na wybór wpływają również warunki klimatyczne, sposób budowy i wykonania budynku, a wreszcie względy estetyczne. Przy wielkiej różnorodności tych warunków, należy porównać między sobą zalety i wady – przy czym otrzymany rezultat, przy podobnych zadaniach ogrzewczych, może być całkowicie różny. Z właściwości poszczególnych rodzajów ogrzewania wynikają pewne bardziej korzystne zakresy zastosowań, w których wspomniano już częściowo w poprzednich rozdziałach, np, przy omawianiu ogrzewania sufitowego i powietrznego. Należy obecnie pokrótce naświetlić te punkty, które mają znaczenie dla wyboru czynnika grzejnego – pary, wody albo powietrza – i jego temperatury .
OGRZEWANIE WODĄ CIEPŁĄ CZY OGRZEWANIE PARĄ WYSOKOPRĘŻNĄ. W bardzo wielu budynkach należy po prostu dokonać wyboru tylko między ogrzewaniem wodą ciepłą a ogrzewaniem parą niskoprężną, dlatego też ww. ogrzewania należy rozpatrywać razem. Z przeciwstawienia najważniejszych właściwości wynika poniższe zestawienie. Regulacja miejscowa. Regulacja ,oddawania ciepła poszczególnych grzejników przez przymykanie zaworów regulacyjnych jest prawie niemożliwa w ogrzewaniu wodnym, natomiast bardzo dobrze działa w ogrzewaniu parowym. Regulacja centralna. Sytuacja jest tu odwrotna. Ogrzewanie wodą ciepłą jest znane ze swej dobrej możliwości regulacji centralnej. Zwykłe ogrzewanie parą niskoprężną prawie nie daje się regulować centralnie, jedynie wtedy, gdy już przy projektowaniu urządzenia zwrócono na to uwagę, możliwa jest ograniczona regulacja centralna za pomocą zmiany ciśnienia pary. Nawet i w tym przypadku zdolność regulacji jest jednak znacznie gorsza od zdolności regulacji ogrzewania wodnego. [hasła pokrewne: drzwi przesuwane, Bramy Automatyka, schody dywanowe ]

Comments Off

« Previous Entries