Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

uderzenia tloka pompy niszcza manometr

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Dla rur azbestowo-cementowych i żelbetowych ilość wody wyciekającej w przeliczeniu na kilometr długości rury, decymetr średnicy i godzinę nie powinna przekraczać 80 l tj. 10J0. Dla przewodów żeliwnych i stalowych, według normy PN/61-B-10715 ciśnienie próbne w czasie 30 min. nie powinno się obniżyć. Zasypkę wykopu po dokonanej próbie ciśnienia należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając ziemię przy rurach. Pierwsza warstwa, do wysokości ok. 0,20 m ponad rurę, nie może zawierać kamieni, po czym grunt ubija się warstwami o grubo 0,2-0,3 m. Rurociąg gotowy należy przepłukać wodą, następnie odkazić za pomocą chloru, stosując dawkę 20-30 mg CI na 1 l, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl)z na 1 m wody. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić w ciągu 48 godz. , po czym przepłukać czystą wodą. [hasła pokrewne: Bramy Automatyka, drzwi prysznicowe, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

uderzenia tloka pompy niszcza manometr

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Syfony o mniejszej średnicy montuje się na rusztowaniu, a następnie podwiesza na kozłach za pomocą lin. Wyjmując spod rurociągu podkładki, opuszcza się powoli rurociąg na całej długości na dno odeskowanego wykopu. Następnie przewód zasypuje się żwirem do poziomu dna rzeki. Znacznie tańsze jest przekroczenie koryta rzecznego za pomocą podwieszania rurociągu na konstrukcji mostowej. Niekiedy budowany jest specjalny most lub kładka. Rurociąg należy umieścić w drewnianej skrzyni pokrytej blachą cynkową, wypełnionej trocinami, wełną żużlową itp. materiałami ocieplającymi. Przekroczenie torów kolejowych wykonuje się najczęściej przez umieszczenie rurociągu prowadzącego wodę w drugiej rurze o średn. 2–3 razy większej od średnicy rurociągu. Rurę zewnętrzną stanowi zazwyczaj rura stalowa lub żelbetowa (najczęściej) umieszczona pod torami sposobem tunelowym. Oba jej końce ujęte są w ścianach studzienek rewizyjnych. Wewnątrz rury płaszczowej biegnie właściwy rurociąg, zaopatrzony w zasuwy umieszczone w studzienkach. Czasami przejścia takie wykonuje się w specjalnych tunelach betonowych lub murowanych. [patrz też: schody drewniane łódź, drzwi szklane prysznicowe, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries