Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi poznań’

Zdekompletowane urzadzenia pompowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Jeżeli woda jest ujmowana ze źródła, zbiornik należy oczyścić, usuwając nagromadzony osad i piasek. Zdekompletowane urządzenia pompowe lub przestarzałe należy zastąpić nowymi, przede wszystkim nowoczesnymi głębinowymi agregatami pompowymi lub wirowymi pompami samozasysającymi. Wielkość agregatów pompowych należy dobrać do miejscowych warunków. Urządzenia do uzdatniania wody, jak filtry, odżelaziacze, zmiękczacze należy oczyścić i uzupełnić armaturę; materiał złoża dać nowy. Nieczynne lub niepotrzebne odgałęzienia należy zamknąć korkami. Średnice przewodów należy sprawdzić dla aktualnych przepływów. Zbiorniki oczyścić, sprawdzić działanie przewodów, zasuw, zaworów, odpowietrzników, jakość izolacji i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wody. [przypisy: rusztowania, Bramy przemysłowe, drzwi poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi poznań’

Zdekompletowane urzadzenia pompowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pozornie niewielkie nieszczelności kurków dają znaczne straty wody. Oddzielnie spadające krople wody dają straty 18-80 l/dn z jednego kurka, cienka strużka wody – do 200 l/dn, zaś nieszczelny zawór zbiorniczka płuczącego w ustępach daje straty sięgające 3000 l/dn. Znacznie większe straty występują na złączach sieci przewodów zewnętrznych. Wykrycie przecieków wody w przypadku braku zewnętrznych objawów, widocznych na powierzchni terenu, jest praktycznie niemożliwe. Nowoczesna metoda wykrywania nieszczelności w przewodach wodociągowych oraz kanalizacyjnych opiera się na zastosowaniu materiałów promieniotwórczych. Odcinek przewodu po wypełnieniu roztworem izotopu promieniotwórczego emitującego przenikliwe promienie gamma (zazwyczaj J – 131), a następnym odprowadzeniu roztworu do dalszego odcinka przewodu lub do kanalizacji i przepłukaniu badanego odcinka czystą wodą, bada się na nieszczelność złącz za pomocą wprowadzenia do gruntu detektorów promieniowania, najczęściej licznika Geiqera-Mullera. [hasła pokrewne: Drzwi wejściowe, drzwi poznań, drzwi garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries