Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe’

Zbiorniki ziemne przeciwpozarowe na wsi

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń piętrzących przez wody powodziowe, zbiornik buduje się na jednym z brzegów cieku. Wodę piętrzy się za pomocą jazu stałego bądź ruchomego . Zbiorniki ziemne przeciwpożarowe na wsi wykorzystuje się równocześnie do hodowli ryb i ptactwa wodnego. Na gruntach torfowych, np. na części potorfii, mogą być praktyczne zbiorniki przeciwpożarowe wykonane ze szczelnych ścian drewnianych . Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego , dla przystosowania do celów przeciwpożarowych istniejących lub projektowanych zasobów wodnych i sztucznych zbiorników, należy zapewnić: 1. utwardzony dojazd (łuki o promieniu 11 m) dla samochodów pożarniczych ze stanowiskiem 12 X 12 m dla autopompy, wzgl. 3 X 3 ID – dla motopompy; . 2. wykonanie studzienek ssawnych lub innych urządzeń dla poboru wody, zabezpieczonych przed zamuleniem i zamarzaniem; wysokość ssania 6 m, licząc od poziomu terenu. [podobne: drzwi balkonowe, schody dywanowe, Bramy Automatyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe’

Zbiorniki ziemne przeciwpozarowe na wsi

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Do wiercenia o tworów strzelniczych używane są obecnie różnego rodzaju wiertarki elektryczne oraz wiertarki j młotki pneumatyczne. Bardzo sprawne i ekonomiczne w eksploatacji wiertarki elektryczne stosowane są do wiercenie niezbyt głębokich otworów (do 2,5 m) w skałach o średniej twardości (gliny, margle, kredy). Do wiercenia otworów do 8 m w skałach o większej twardości (wapienne, twarde margle) doskonale nadają się wiertarki i młotki pneumatyczne. Zasada działania wiertarki pneumatycznej polega na tym, że powietrze sprężone do 5 -:- 6 at. – dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia rozrządczego – wprawia w szybki ruch postępowo-zwrotny tłok umieszczony w cylindrze. Tłok poruszający się z szybkością do -2000 suwów na minutę sprzężony jest ze stalowym wiertłem zakończonym specjalną głowicą tnącą. Głowica, zwana również koroną, ma odpowiednie nacięcia i wykonana jest z twardej, hartowanej stali narzędziowej lub też ze specjalnych stopów, W czasie pracy wiertarki głowica uderza w skałę i kruszy ją. Gromadzące się w otworze okruchy skały są okresowo wydmuchiwane strumieniem sprężonego powietrza. [podobne: drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi balkonowe, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries