Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Bramy przemysłowe’

Zdekompletowane urzadzenia pompowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Jeżeli woda jest ujmowana ze źródła, zbiornik należy oczyścić, usuwając nagromadzony osad i piasek. Zdekompletowane urządzenia pompowe lub przestarzałe należy zastąpić nowymi, przede wszystkim nowoczesnymi głębinowymi agregatami pompowymi lub wirowymi pompami samozasysającymi. Wielkość agregatów pompowych należy dobrać do miejscowych warunków. Urządzenia do uzdatniania wody, jak filtry, odżelaziacze, zmiękczacze należy oczyścić i uzupełnić armaturę; materiał złoża dać nowy. Nieczynne lub niepotrzebne odgałęzienia należy zamknąć korkami. Średnice przewodów należy sprawdzić dla aktualnych przepływów. Zbiorniki oczyścić, sprawdzić działanie przewodów, zasuw, zaworów, odpowietrzników, jakość izolacji i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wody. [przypisy: rusztowania, Bramy przemysłowe, drzwi poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bramy przemysłowe’

Zdekompletowane urzadzenia pompowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Powietrzne ogrzewanie grawitacyjne stosuje się przeważnie w domach jednorodzinnych i kościołach. Warunkiem prawidłowego działania takich urządzeń jest dostateczna różnica wysokości między piecem grzejnym a ogrzewanymi pomieszczeniami. W domach mieszkalnych piece ustawia się najczęściej w piwnicy w taki sposób, aby kanały grzejne były możliwie· jak najkrótsze. Każde ogrzewane pomieszczenie otrzymuje własny przewód dopływowy prowadzony oddzielnie od kotła, w którym można regulować ilość dostarczanego powietrza za pomocą przepustnicy. Przewody wykonuje się z czarnej blachy stalowej albo ocynkowanej. W odcinkach pionowych wykorzystuje się czasem również kanały murowane zamiast stosowania rur blaszanych. Przewody powietrzne ułożone w piwnicy należy dobrze izolować. Trzeba również zwracać uwagę na prawidłowe pod względem przepływu układanie przewodów, przy czym wszystkie przewody poziome powinny być ułożone ze spadkiem opory miejscowe przy zmianach kierunku powinny być możliwie małe. Należy umożliwić czyszczenie przewodów i kanałów. Otwory wlotowe powietrza a najczęściej i otwory wylotowe umieszcza się w dolnej części pomieszczenia i zaopatruje w siatki i żaluzjowe klapy zamykające. Powietrze recyrkulacyjne doprowadza się z powrotem do pieca albo przez przedpokój i schody, albo też specjalnymi kanałami. Powietrze wylotowe uchodzi bezpośrednio na zewnątrz przez odrębne kanały pionowe. Kanał do czerpania powietrza zewnętrznego umieszczony w piwnicy odcina się za pomocą zasuwy lub przepustnicy. Działanie ogrzewań grawitacyjnych zależy w dużym stopniu od warunków Wywołanych przez wiatr. Jedynie przy szczelnej budowie (okna) i starannej obsłudze można osiągnąć zadowalające i odpowiadające zapotrzebowaniu ogrzanie pomieszczeń. Innymi wadami tego rodzaju ogrze- wania w porównaniu z ogrzewaniem wodnym są: wyższe zużycie opału, przenoszenie kurzu oraz rozchodzenie się dźwięków i zapachów przez kanały powietrzne. Jako zalety należy wymienić: krótszy czas ogrzewania, łatwiejszą regulację miejscową, brak jakichkolwiek powierzchni grzejnych w pomieszczeniu oraz uniknięcie niebezpieczeństwa zamarzania, a ponadto mniejsze koszty wykonania urządzenia. W USA szeroko rozpowszechniło się ogrzewanie powietrzne w domach jednorodzinnych. Są to przeważnie urządzenia wyposażone w wentylator i filtr powietrza urządzenia te wskutek zastosowania takiego paliwa jak gaz lub olej mogą być łatwo regulowane, mogą też pracować całkowicie automatycznie. [podobne: schody drewniane łódź, Bramy przemysłowe, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries