Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bramy i ogrodzenia’

Obliczenie sily dzialajacej

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Aby zabezpieczyć przód od uszkodzenia złącz lub rozerwania przewodu na zmianie kierunku, należy przewód zakotwić lub oprzeć o blok betonowy. Obliczenie siły działającej przeprowadzamy korzystając z warunku równowagi sił Ponieważ P, = P2 = P więc S = 2P sin gdzie: S siła powstająca na zmianie kierunku wskutek parcia i usiłująca przesunąć kształtkę . łukową od środka na zewnątrz, P – siła parcia działająca na powierzchnię F przekroju przewodu, wprowadzając p – ciśnienie panujące wewnątrz przewodu, P=F•p. Jeżeli przewód jest ułożony w ziemi, wówczas siła S będzie przyjęta bezpośrednio przez odpór gruntu, dlatego należy wykonać podporę betonową lub murowaną, o którą będzie się opierać kolano lub łuk Blok betonowy musi przeciwstawić się następującym siłom: – sile odporu gruntu, która działa na ściankę bloku prostopadle do kierunku działania siły, – sile tarcia bloku w gruncie. [hasła pokrewne: bramy i ogrodzenia, drzwi stalowe, rusztowania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy i ogrodzenia’

Obliczenie sily dzialajacej

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Szczególne przypadki budowy, przewodów Na dużych pochyłościach terenu należy umocowywać za pomocą bloków oporowych, aby nie dopuścić do uszkodzenia rurociągu. Zabezpieczenia takie wykonuje się (co szósta rura lub rzadziej), zależnie od rodzaju rur i miejscowych warunków. W miejscowościach górzystych dogodniejsze jest używanie rur kołnierzowych. Przy przekraczaniu przeszkód, np. rzek wąwozów, torów kolejowych itp. , stosujemy podwieszanie rurociągu na chomątach lub opaskach umocowanych pod mostami lub układamy go w korycie rzeki. Na tego rodzaju przewody używane są rury stalowe, z zastosowaniem połączeń elastycznych. [hasła pokrewne: drzwi garażowe, bramy i ogrodzenia, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries