Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

Budownictwo wczoraj i dzis : Zwycięzcy ogłosili konkurs Four Mile Run Bridge

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Konkurs Four Mile Run Bridge ogłosił zwycięskie prace, przyznając zespołowi Arup / Grimshaw / Scape pierwszą nagrodę.
Od wielu lat czteromilowy bieg w Północnej Wirginii funkcjonuje jako kanał przeciwpowodziowy i granica między miastem Aleksandria i okręgiem Arlington.
Niedawno rosnące zainteresowanie społeczności rewitalizacją i świętowaniem biegu zaowocowało opracowaniem Planu Przywrócenia Czterech Młynów.
Plan określa szeroki zakres ambitnych, możliwych do zrealizowania celów, mających na celu przywrócenie ekologii Biegu, jednocześnie przywracając go jako cenne miejsce parkowe i sposób łączenia społeczności.
Zwycięska drużyna została wybrana w oparciu o siłę swoich umiejętności zawodowych i potencjał ich konceptualnego projektu, aby stać się ikoną dla Four Mile Run i otaczającej go społeczności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

Budownictwo wczoraj i dzis : Zwycięzcy ogłosili konkurs Four Mile Run Bridge

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Arhitektura doo we współpracy z PONTING (inżynierowie budownictwa) otrzymali drugą nagrodę za propozycję konkursu sponsorowanego przez miasto Maribor w Słowenii w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.
Udało im się umieścić mostek jednym skokiem przez rzekę o szerokości 120 m.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Most został ukształtowany jako szczera odpowiedź na wyróżnione urbanistyczne i strukturalne parametry zadania dotyczącego projektu.
Rezultatem takiego podejścia jest struktura, która nie chce w żaden sposób ukrywać ani upiększać tak utworzonej formy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

Budownictwo wczoraj i dzis : Zwycięzcy ogłosili konkurs Four Mile Run Bridge

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Przy powzięciu decyzji o tym, jaki rodzaj i system ogrzewania należy zastosować w danym przypadku, decydującą rolę – obok kosztów wykonania, zdolności przystosowania się do wymagań ogrzewniczych i użytkowych – odgrywają również właściwości higieniczne. Ocena przydatności ogrzewania jest różna w zależności od rodzaju wykorzystania danego budynku. Na wybór wpływają również warunki klimatyczne, sposób budowy i wykonania budynku, a wreszcie względy estetyczne. Przy wielkiej różnorodności tych warunków, należy porównać między sobą zalety i wady – przy czym otrzymany rezultat, przy podobnych zadaniach ogrzewczych, może być całkowicie różny. Z właściwości poszczególnych rodzajów ogrzewania wynikają pewne bardziej korzystne zakresy zastosowań, w których wspomniano już częściowo w poprzednich rozdziałach, np, przy omawianiu ogrzewania sufitowego i powietrznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

Budownictwo wczoraj i dzis : Zwycięzcy ogłosili konkurs Four Mile Run Bridge

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Istotnym zagadnieniem jest szybkość oddziaływania zmiany wydajności kotła na oddawanie ciepła powierzchni grzejnych, a przez to ogrzanie pomieszczenia. Bezwładność ogrzewania oznacza przeto zdolność dostosowywania się do krótkotrwałych zmian zapotrzebowania ciepła. Bezwładność wpływa również na czas przebiegu nagrzewania i wystygania. Szczególnie dużą bezwładność ma ogrzewanie grawitacyjne wodą ciepłą, znacznie mniej ogrzewanie pompowe wodą ciepłą, zaś najmniej ogrzewanie parą niskoprężną. W ogrzewaniu wodnym należy jeszcze uwzględnić ciężar i objętość wodną grzejników. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries