Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Podobne do tryskaczy sa urzadzenia zraszajace (drenczery)

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Podobne do tryskaczy są urządzenia zraszające (drenczery). Nie mają one zamków, są stale otwarte i służą do obrony powierzchniowej pionowej, np. otworów drzwiowych. Są uruchamiane w razie potrzeby. Gaszenie przy użyciu piany mechanicznej jest stosowane w przypadku pożaru magazynów z benzyną, olejami lub ropą. Pjana jest wytwarzana za pomocą specjalnych prądownic, przy ciśnieniu 3-4 atn, z zasysaniem płynu pianotwórczego. Do gaszenia płonących, wyżej wymienionych materiałów używa się również mgły wodnej, która wytwarza się w prądownicach przy ciśnieniu 4-7 atn. 1 l wody wystarcza do stłumienia pożaru na powierzchni płonącej 1-2 m. Pompy pożarnicze są znormalizowane; w warunkach wiejskich najczęściej używane są pompy M 200 o wydajności 200 l/min (około 3 lisek), ciśnienie 6 atn, maksymalnie 8 atn. [patrz też: drzwi garażowe, mrówka chrzanów, mrówka busko zdrój ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka busko zdrój mrówka chrzanów drzwi garażowe