Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

OGRZEWANIE PARĄ WYSOKOPRĘŻNĄ I OGRZEWANIE WODĄ GORĄCĄ

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ogrzewania te umożliwiają wprawdzie uzyskanie niskich kosztów urządzenia, niezbyt jednak nadają się do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń, z powodu wysokich temperatur powierzchniowych. W przypadku ogrzewania parą wysokoprężną dochodzą jeszcze takie wady, jak brak możności regulacji oraz straty i trudności eksploatacyjne przy odprowadzaniu kondensatu. Parę wysokoprężną i wodę gorącą stosuje się jako czynnik grzejny przede wszystkim w przemysłowych sieciach cieplnych, którymi trzeba równomiernie zasilać w ciepło urządzenia przemysłowe. Dla zmniejszenia kosztów urządzenia przyłącza się często grzejniki pojedynczych pomieszczeń do sieci o wyższych ciśnieniach i temperaturach, rezygnując z warunków higienicznych. Wyższe temperatury czynnika grzejnego można z powodzeniem stosować w promieniujących powierzchniach grzejnych i zespołach grzejnych, czyli w procesach ogrzewania, które są możliwe jedynie w większych i odpowiednio wysokich pomieszczeniach. Wysokie temperatury powierzchniowe w miejscowych grzejnikach, niekorzystne z higienicznego punktu widzenia, są częściowo do uniknięcia w przemysłowych ogrzewaniach wodą gorącą wtedy, gdy Układa się specjalną sieć przewodów dla ogrzewania pomieszczeń. Urządzenie ogrzewcze może wówczas pracować ze zmianą temperatury zasilania. Jeśli powierzchnie grzejne są wykonane na maksymalne temperatury między 110 i 140 st. C, wtedy pod- czas średnich dni zimowych są potrzebne temperatury powierzchni grzejnych 60 – 80 st. C, a więc wartości dopuszczalne dla pomieszczeń wykorzystywanych do celów przemysłowych. Tego rodzaju ogrzewania wodą gorącą nadają się dobrze w przemyśle, stosującym przeważnie obróbkę mechaniczną. Pośrednią grupę między przemysłowym ogrzewaniem wodą gorącą, a zwykłym ogrzewaniem wodą ciepłą stanowią ogrzewania wodne o podwyższonej temperaturze zasilania (do 110 st. C). Stosuje się je w budynkach przemysłowych i biurowych, często również w budynkach o przeznaczeniu wyłącznie administracyjnym, gdzie zależy na niskich nakładach inwestycyjnych. [przypisy: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, mrówka chełmża, mrówka chojnów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chełmża mrówka chojnów przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat