Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Ogrzewania wyłącznie świeżym powietrzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ogrzewania wyłącznie świeżym powietrzem pracują – z punktu widzenia ogrzewnictwa – bardzo nieekonomicznie. Stosuje się je jedynie wówczas, gdy pomieszczenia muszą być szczególnie dokładnie wentylowane, albo gdy działanie ogrzewania jest bardzo krótkotrwałe. Jeśli na przykład powietrze ciepłe ogrzewane jest do temperatury 40 st. C i opuszcza budynek przez kanały wywiewne przy temperaturze + 20 st. C, wówczas przy tempera- turze zewnętrznej + 4 st. C unosi ono ze sobą na zewnątrz pobraną z pieca i niewykorzystaną część ciepła, którą określają trzy podane wyżej wartości temperatury. Całkowite ogrzanie powietrza 40 -4 = 36 st. C Ogrzanie powietrza wylotowego 20 -4 = 16 st. C Udział strat ciepła 16/36 100 = 44,4% Współczynnik wykorzystania ogrzanego powietrza wynosi jedynie 0,556. W stosunku natomiast do ogrzewania bez odnawiania powietrza, zużycie opału wzrasta 1 8 raza. Współczynnik wykorzystania wzrasta przy podwyższeniu temperatury powietrza wlotowego, zmniejsza się zaś wraz z obniżaniem temperatury zewnętrznej. Granice podwyższania temperatur nawiewu są określone przez wymagania higieniczne, natomiast zakres temperatur zewnętrznych jest narzucony przez klimat miejscowy. W okolicach o stosunkowo łagodnej zimie można dlatego stosować częściej pracę powietrzem świeżym, niż w okolicach o stale panujących niskich temperaturach zewnętrznych. Nie należy również zapominać, że wymagana wydajność cieplna jest zależna od odwrotności współczynnika wykorzystania przy najniższej temperaturze, a więc również w miejscowościach o bardzo niskich temperaturach najzimniejszych dni jest ona nieproprocjonalnie wysoka. W ogrzewaniach powietrzem obiegowym nie ma dodatkowych strat ciepła przez powietrze wylotowe współczynnik wykorzystania jest równy 1. Najczęściej jednak w ogrzewaniach powietrznych pracujących na po- wietrze obiegowe przewiduje się ze względów higienicznych możliwość pobierania pewnej ilości powietrza dopływowego z zewnątrz. Jest rzeczą zalecaną wykonywanie ogrzewania powietrzem mieszanym w taki sposób, aby można było regulować stosunek powietrza zewnętrznego do powietrza obiegowego. W praktyce dla oszczędności opału wraz z obniżającą się temperaturą zewnętrzną zmniejsza się udział powietrza zewnętrznego przy rozgrzewaniu pomieszczeń można- powietrze zewnętrzne wyłączyć całko- wicie, a więc pracować tylko powietrzem obiegowym. Przy ogrzewaniu powietrznym górne części pomieszczenia mają zawsze wyższe temperatury niż części dolne. Łatwo to doprowadza do zwiększonego zużycia opału, względnie do obniżenia temperatury przy podłodze na najniższym piętrze. [przypisy: , cyklinowanie warszawa, drabiny aluminiowe, projektowanie wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie warszawa drabiny aluminiowe projektowanie wnętrz