Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

OGRZEWANIA PAROWO-POWIETRZNE I WODNO-POWIETRZNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przenoszenie ciepła za pomocą powietrza wymaga przewodów o dużych przekrojach ze względów ekonomicznych i technicznych można stosować takie ogrzewanie jedynie na krótkich odcinkach. Dla ogrzewania powietrzem większych pomieszczeń albo wielu pokojów w jednym budynku stosuje się pośredni czynnik grzejny – przy czym najczęściej jest to para lub woda. Do ogrzania powietrza nie trzeba stosować jednego urządzenia ogniowego z miejscową obsługą, gdyż nagrzewnicę powietrza można umieszczać w dowolnym miejscu. W razie potrzeby można rozdzielić ogólną wydajność na kilka pojedynczych niezależnych od innych urządzeń, które umieszcza się w pobliżu miejsca użytkowania niezależnie od innych. Dodatkowymi zaletami pośredniego ogrzewania powietrza są niskie i jednolite temperatury powierzchni grzejnych i prosta regulacja wydajności przyrządów grzejnych.
NAGRZEWNICE POWIETRZA W centralnym ogrzewaniu powietrznym – powietrze ogrzewa się od powierzchni rur pokrytych żebrami, podobnych do rur stosowanych w urządzeniach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Czynnik grzejny płynie przez rury, powietrze zaś skierowane jest w poprzek rur. Wskutek szeregowego połączenia kilku rur można odpowiednio zwiększać wydajność grzejną, przy czym przez oddzielne połączenie pojedynczych elementów grzejnych można zmieniać skokami wydajność nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnice takie, nawet przy dużych wydajnościach grzejnych wymagają niewiele miejsca. Przez przyłączenie do sieci wodnej stwarza się możliwość centralnej regulacji wydajności w dowolnym zakresie, dzięki regulacji temperatury zasilania. Należy tylko zawsze zwracać uwagę na niebezpieczeństwo zamarzania. W tym celu często sprzęga się wyłącznik silnika wentylatora z za- worem odcinającym wody grzejnej, aby wentylator można było uruchomić jedynie przy otwartym zaworze i pracującej pompie obiegowej. Przy ogrzewaniu parowym niebezpieczeństwo zamarzania jest znacznie mniejsze, ale regulacja wydajności jest utrudniona. Zabrudzenie powierzchni nagrzewnicy powietrza prowadzi łatwo do zmniejszenia wydajności i do niekorzystnych warunków higienicznych. Zaleca się wobec tego stosowanie filtru zatrzymującego pył przed nagrzewnicą powietrza. [więcej w: beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2, tynk żywiczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena tynk żywiczny cena za m2