Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Ogrzewania grawitacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ogrzewania grawitacyjne pracują w takim układzie zadowalająco jedynie przy starannym wyrównaniu oporów obu obiegów częściowych. 1) Przewód mieszający należy dołączyć do najniższego punktu przewodu powrotnego ogrzewania punkt mieszania musi leżeć wyżej niż odgałęzienie zasilania z kotła. W ogrzewaniach pompowych pompa nie może oczywiście znajdować się w jednym z częściowych obiegów wody grzejnej, lecz albo na zasilaniu za miejscem mieszania, albo w przewodzie powrotnym przed odgałęzieniem mieszania. Przy połączeniu ogrzewania i urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej często w małych i średnich urządzeniach stosuje się dwa kotły o różnej wydajności. Mniejszy kocioł oblicza się w taki sposób, aby wystarczał do przygotowywania ciepłej wody użytkowej ewentualnie do ogrzewania pomieszczeń w porze przejściowej, większy natomiast powinien pokrywać zapotrzebowanie ciepła przy większym obciążeniu. Schemat połączeń podany na rys. 3-6 umożliwia zarówno osobną jak i . wspólną pracę obu części urządzenia. W połączeniu takim przewody zabezpieczające muszą w każdym razie być prowadzone osobno od każdego kotła aż do naczynia wzbiorczego. W lecie pracuje mniejszy kocioł II otwarte są tylko zawory b i e. Dla równoczesnej pracy ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł II (pora przejściowa) otwiera się dodatkowo zawory c i d, razem z ewentualnym zaworem mieszającym. Przy zwiększającym się obciążeniu cieplnym uruchamia się kocioł I zamiast kotła II (tylko zawór b jest zamknięty, wszystkie inne otwarte), a w końcu przy szczytowym obciążeniu pracuje kocioł I i II wspólnie przy jednakowej temperaturze zasilania (zawory a-e otwarte) albo osobno (zawór c zamknięty). Zamiast mniejszego kotła i osobnego zbiornika ciepłej wody użytkowej stosuje się czasem w pojedynczych domach urządzenie do bezpośredniego przygotowania wody cieplej, podobne do węglowego pieca kąpielowego. Przez wbudowanie wężownicy grzejnej w podgrzewaczu wody, można urządzenie do przygotowywania wody ciepłej sprząc z ogrzewaniem centralnym, przy czym urządzenie to służy albo do słabego ogrzania pomieszczenia podczas chłodnych dni, albo w okresie ogrzewczym – przy odpowiedniej temperaturze zasilania – służy jako pośrednie urządzenie do przygotowywania ciepłej wody, względnie podgrzewa wstępnie wodę użytkową przy niskich temperaturach wody grzejnej. W związku z tym, należy zwrócić uwagę, że w przypadku stale używanego urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej może okazać się celowe przyłączenie grzejnika w łazience do urządzenia przygotowującego ciepłą wodę. Powstaje wskutek tego możliwość ogrzania tego pomieszczenia podczas chłodnych dni, bez konieczności uruchomienia ogrzewania. [podobne: osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa, koparka wielonaczyniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koparka wielonaczyniowa osadnik gnilny ściana jednowarstwowa