Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Obliczenie procentowej ilosci popiolu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obliczenie procentowej ilości popiołu tq) wchodzącej w skład klinkieru. Ilość popiołu, która weszła w skład klinkieru (w Ofo ciężaru klinkieru), oznacza się q. Wyniki analiz chemicznych mieszaniny surowcowej i klinkieru przelicza się na substancję wyżarzoną, ponieważ reakcje pomiędzy składnikami popiołu a składnikami mieszaniny surowcowej zachodzą w piecu w temperaturze , w której materiał jest już wyżarzony. Ilość poszczególnych tlenków w klinkierze można wyrazić następującymi wzorami 100 S = (100 – q)Sm + qSp 100 F = (100 – q)Fm + qFp 100 A = (100 – q)Am + qAp 100 C = (100 – q)CmI + qCp Średnia arytmetyczna tych czterech wartości daje szukaną wartość q, czyli ilość popiołu, która weszła w skład klinkieru, wyrażoną w procentach w stosunku do klinkieru. W praktyce q wynosi 2 -7- 5%. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, mrówka chełmża, mrówka chojnów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chełmża mrówka chojnów przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat