Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

OBLICZANIE SKLADU MIESZANINY SUROWCOWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

OBLICZANIE SKŁADU MIESZANINY SUROWCOWEJ Uwagi ogólne. W początkowym okresie rozwoju przemysłu cementowego nie obliczano składu mieszaniny surowcowej, lecz zestawiano ją przeważnie w drodze doświadczalnej, ponieważ wówczas nie wykonywano jeszcze dokładnych analiz chemicznych ,i nie umiano się posługiwać teoretycznymi obliczeniami. Próbki mieszanin próbnie zestawionych z surowców wypalano w odpowiedniej temperaturze i badano otrzymany produkt. Na (podstawie wyników badania ustalano najlepszy skład, mieszaniny surowcowej. W miarę rozwoju chemii analitycznej i chemii nieorganicznej, a zwłaszcza chemii krzemianów, rozpoczęto stosować obliczania składu mieszaniny surowcowej z (początku całkiem prymitywne, z czasem coraz bardziej skomplikowane, a obecnie bardzo precyzyjne, oparte na naj- nowszych osiąknięciach technologii cementu. Na ogół biorąc, obliczanie składu mieszaniny surowcowej ma na celu ustalenie ilościowego stosunku danych surowców. w taki sposób, żeby klinkier otrzymany przez wypalenie tej mieszaniny odpowiadał z góry. założonym wymaganiom C0 do własności i składu chemicznego, ewentualnie mineralnego. [hasła pokrewne: osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa, koparka wielonaczyniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koparka wielonaczyniowa osadnik gnilny ściana jednowarstwowa