Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

OBLICZANIE SKLADU MIESZANINY SUROWCOWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

OBLICZANIE SKŁADU MIESZANINY SUROWCOWEJ Z 2 SUROWCÓW PRZY ZAŁOZONYM DLA KLINKIERU MODULE NASYCEN,A WAPNEM MN Uwagi ogólne. Jako podstawę do obliczeń bierze się wykonane w laboratorium analizy chemiczne surowców. Aby ułatwić wyliczenia i . sprawdzić prawidłowość otrzymanych wyników, należy przed przystąpieniem do obliczeń sprowadzić wyniki analiz do 100010. Gdy suma wyników wynosi więcej niż 100010, wtedy proporcjonalnie zmniejsza się zawartość każdego składnika. Jeżeli suma wyników jest mniejsza niż 100010, to nie zmienia się wartość poszczególnych wyników, tylko wprowadza się jeszcze jedną pozycję reszta, w której wstawia się taką liczbę, żeby suma wyników dała 100010. Przykład sprowadzenia wyników do 100010. Aby uprościć wzory, wprowadzono skrócone oznaczenia ; poszczególnych składników materiałów użytych do obliczeń. [więcej w: osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa, koparka wielonaczyniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koparka wielonaczyniowa osadnik gnilny ściana jednowarstwowa