Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Obliczanie absorpcji popiolu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

2,Obliczanie absorpcji popiołu. Zależnie od rodzaju i typu pieca ilość zaabsorbowanego popiołu jest różna. W piecach szybowych absorpcja wynosi prawie 100% popiołu, w piecach obrotowych waha się w granicach 30 -:- 80%. Dla każdego pieca jest to wartość stała, jeżeli nie zmienia się proces technologiczny produkcji i rodzaj paliwa. Absorpcję można wyliczyć na podstawie analiz chemicznych mieszaniny surowcowej, klinkieru i popiołu. Należy pamiętać, że próbki tych materiałów powinny być pobrane równocześnie w czasie produkcji potem przeanalizowane w laboratorium. Wyliczenie przeprowadza się w 2 stadiach: wpierw oblicza się na podstawie analiz procentową ilość popiołu (q), która weszła w skład klinkieru, a następnie na tej podstawie ustala się, jaka procentowa część (n) całej ilości popiołu została zaabsorbowana w czasie wypalenia. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, mrówka chełmża, mrówka chojnów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chełmża mrówka chojnów przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat