Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Nowoczesne koparki wielonaczyniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Nowoczesne koparki wielonaczyniowe budowane są, podobnie jak koparki łyżkowe, prawie wyłącznie z napędem elektrycznym. Napęd parowy, jako przestarzały i nieekonomiczny, został całkowicie wyeliminowany, ,a, napęd za pomocą silnika spalinowego stosuje się jedynie w wypadkach, kiedy ze względów technicznych lub ekonomicznych nie opłaca się doprowadzać energii elektrycznej do kamieniołomu. Do równoczesnego urobku i załadunku surowców miękkich, jak też do załadunku różnych materiałów drobno-kawałkowych (węgla, żużla, piasku , ziemi) używane bywają również koparki frezowo-kołowe. Koparki te mają głowicę w kształcie koła uzbrojoną w kubełki, które w czasie obrotowego ruchu głowicy zganiając materiał ze zwału lub ze złoża i podają go na przenośnik taśmowy zmontowany na obrotowej platformie koparki. Z przenośnika tego materiał spada do urządzeń transportowych, którymi jest następnie dostarczony do miejsca przeznaczenia. [hasła pokrewne: jak uzyskać pozwolenie na budowę, olx staszów, mrówka brzozów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę mrówka brzozów olx staszów