Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Niebezpieczeństwo przypiekania kurzu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Niebezpieczeństwo przypiekania kurzu istnieje tu stale w przypadku nieosłoniętych powierzchni grzejnych oddziaływanie zwiększonego promieniowania cieplnego jest w pobliżu grzejnika dokuczliwe. Brak centralnej regulacji prowadzi łatwo do przegrzania pomieszczeń, co jest nie wskazane nie tylko ze względu na ekonomię spalania, lecz także i ze względów higienicznych. Brak ten można usunąć, stosując samoczynne zawory odcinające, a w pomieszczeniach wynajmowanych – liczniki ciepła. Nakłady inwestycyjne. Przy jednakowej wydajności grzejnej stosunek powierzchni grzejnych w ogrzewaniach wodą ciepłą i ogrzewaniach parą niskoprężną wynosi 3: ,2. Sieć przewodów w ogrzewaniu parowym jest również lżejsza i mniej kosztowna, natomiast urządzenie kotłowe jest droższe w tym samym stosunku. Koszt grzejników wynosi 50 – 60% całkowitych kosztów ogrzewania wodą ciepłą, dzięki więc oszczędności na powierzchniach grzejnych stosunek kosztów ogrzewania wodą ciepłą i ogrzewania parowego wynosi 100 : 80. Jeśli do porównania tego włączyć ogrzewania płaszczyznowe, wtedy stosunek kosztów przesunie się jeszcze bardziej na niekorzyść ogrzewania wodnego. Roczne zużycie opału. Na pytanie dotyczące rocznego zużycia opału nie można odpowiedzieć w sposób ogólny. Zgodnie z poprzednimi rozważaniami na zużycie opału ma wpływ jedynie regulacja centralna i bezwładność urządzenia. Ze względu na to, że podczas silnego obciążenia ogrzewania – a więc podczas bardzo mroźnych dni zimowych – nie używa się prawie centralnej regulacji wydajności, więc znaczenie jej wzrasta wraz ze zmniejszającym się obciążeniem. Szczególnie więc w czasie łagodnych warunków atmosferycznych z trudnością zaledwie uniknąć można przegrzania pomieszczeń przy wadliwie działającej centralnej regulacji wydajności. Zwiększa się przez to znacznie zużycie opału, ponieważ przy średnich temperaturach zimowych już niewielkie nadwyżki temperatur wywierają na nie znaczny wpływ, a w klimacie środkowo-europejskim właśnie takie dni przeważają. [patrz też: wentylacja z odzyskiem ciepła, mrówka busko zdrój, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: architektura nieruchomości odpowiedzialność mrówka busko zdrój wentylacja z odzyskiem ciepła