Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Metoda sucha

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Metoda sucha. Wydobyte w kamieniołomie surowce (wapień, margiel, glinę) przewozi się do cementowni. Najpierw poddaje się je wstępnemu rozdrobnieniu w łamaczach, po czym transportuje do suszami obrotowych, gdzie suszy się je oddzielnie do zawartości około 1 -:– 2% wilgoci. Wapień i glinę lub margiel (po wysuszeniu dostarcza się przenośnikarni (również każdy z tych materiałów osobno) do zbiorników nad młynami. Pod zbiornikami umieszczone są urządzenia dozujące, które podają materiały do młynów w ilościach odpowiadających obliczonemu składowi mieszaniny surowcowej . W młynach obrotowych zaopatrzonych w odpowiednią liczbę mielników stalowych surowce zostają razem zmielone na mączkę o bardzo drobnych ziarnach. Wielkość ziaren przeważnie nie przekracza 80 -:– 90 mikronów, czyli 0,08 –; – 0,09 mm. Podczas mielenia następuje równocześnie wstępne wymieszanie surowców. Mączkę surowcową transportuje się następnie przenośnikami do betonowych zbiorników, czyli silosów. W silosach koryguje się skład mączki przez odpowiednie dobranie ilości składników (partii o większej lub mniejszej zawartości CaC03). a następnie dokładnie się miesza, tak żeby otrzymana mieszanina surowcowa miała skład możliwie jednolity. Przy wypalaniu w piecach szybowych miesza się mączkę z koksem, zwilża wodą i formuje w prasie na cegiełki ładowane następnie do pieca. Materiał wypalony w piecu, czyli klinkier. cementowy przenosi się do hali składowej klinkieru, Jeżeli podczas przemiału klinkieru na cement dodaje się żużla lub innych dodatków, to materiały te, rozdrobnione i wysuszone przechowuje się również w hali klinkieru. Przy wypalaniu w piecu obrotowym mączkę dostarcza się do pieca suchą, bez wstępnego przygotowania, lub zwilża się ją wodą. Ma Gna wtedy konsystencję wilgotnej ziemi. Za paliwo do wypalania w piecu. obrotowym służy miał węgla kamiennego, który po wysuszeniu i zmieleniu na drobną mączkę wdmuchiwany jest do pieca przez dyszę. Wypalony klinkier ochładza się w chłodnikach i transportuje do hali składowej klinkieru. Ochłodzony klinkier przenośniki transportują z hali do zasobników umieszczonych nad młynami cementu. Urządzenia dozujące, ulokowane u dołu zasobników, dozują wsypywany do młyna klinkier oraz odpowiednie ilości gipsu. Gips dodawany jest w celu regulowania czasu wiązania cementu. W miarę potrzeby dodaje się jeszcze żużla wielkopiecowego, pucolany lub kamienia wapiennego. Zmielony cement przechowuje się w zamkniętych silosach, skąd następnie,pakowany jest za pomocą pakowarek do worków papierowych. [więcej w: wentylacja z odzyskiem ciepła, mrówka busko zdrój, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: architektura nieruchomości odpowiedzialność mrówka busko zdrój wentylacja z odzyskiem ciepła