Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Metoda mokra

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Metoda mokra. Według metody mokrej surowce po rozdrobnieniu w łamaczach podawane są (bez uprzedniego suszenia) do młynów, w których przemiela się je z dodatkiem 30-50010 wody na szlam przypominający konsystencją gęstą śmietanę. Surowce, które mają zdolność rozsmarowywania się, jak niektóre margle, kreda lub glina, przerabia się wstępnie w szlamatorach, w których z dodatkiem wody tworzą szlam. Szlam ten podawany jest następnie do młynów w celu ostatecznego zmielenia. Szlam Otrzymany z młynów przepompowuje się do zbiorników, czyli silosów w których następuje dokładne jeqo wymieszanie i ustalenie odpowiedniego składu chemicznego, czyli korekcja. Z silosów wprowadza się szlam do pieców obrotowych, w których zostaje wypalony na klinkier cementowy. Przygotowywanie paliwa, przemielanie, przechowywanie i pakowanie cementu odbywa się w sposób identyczny jak. przy metodzie suchej. W początkach przemysłu cementowego stosowana była tylko sucha metoda produkcji. Z czasem jednak wyparła ją prawie zupełnie metoda mokra, która wprawdzie zużywa więcej paliwa na wysuszenie szlamu, umożliwia jednak dokładne wymieszanie mieszaniny surowcowej, a tym samym otrzymanie klinkieru lepszej jakości. Obecnie w nowych cementowniach stosuje się prawie wyłącznie mokrą metodę produkcji. [patrz też: mrówka chrzanów, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, rodzaje kabin prysznicowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chrzanów rodzaje kabin prysznicowych styrodur współczynnik przewodzenia ciepła