Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Metoda krzyza.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Metoda krzyża. Metoda ta jest jedną z najdawniej znanych w przemyśle cementowym. Stosuje się ją wtedy, kiedy surowce badane są tylko ma zawartość CaC03. Sposób obliczania podany jest poniżej. Przykład. Do produkcji używa się wapienia o zawartości 92% CaCC3 i gliny o zawartości 2% CaCOa. Zakłada się, że mieszanina surowcowa złożone. z tych dwóch surowców ma zawierać 77010 CaC03. Aby więc otrzymać mieszaninę surowcową o zawartości 77010 CaC03, należy wapień i glinę zmieszać w stosunku 75 : 15, czyli na 75 części ciężarowych wapienia należy dodać 15 części ciężarowych gliny. W przeliczeniu na skład procentowy mieszanina surowcowa będzie zawierała 83,3010 wapienia o zawartości 92010 CaC03, 16,7010 gliny o zawartości 2% CaCOa. [hasła pokrewne: osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa, koparka wielonaczyniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koparka wielonaczyniowa osadnik gnilny ściana jednowarstwowa