mrówka chrzanów

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Architektura edukacyjna Część III

Projekty z Ameryki Południowej i Europy w tej trzeciej części naszego wyboru architektury edukacyjnej. Sprawdź je wszystkie po przerwie. Gerardo Molina School / Giancarlo Mazzanti Ponieważ projekt będzie kręcony i obraca się, otworzy się na miasto, pozostawiając przestrzeń dla małych placów i parków zewnętrznych do użytku publicznego, pozostawiając za sobą bary i ściany, które stereotypizują instytucje edukacyjne jako zamknięte przestrzenie. Uporządkowanie małych kwadratów i terenów zielonych drzewami bezpośrednio na okolicznych ulicach wraz z modułami aukcyjnymi zredefiniuje...

proces rozdrabniania

Wielkością charakteryzującą każdy proces rozdrabniania niezależnie od tego, w jakiej maszynie proces ten się odbywa, jest stopień rozdrobnienia materiału. , czyli stosunek wymiarów liniowych największych brył materiału przed rozdrobnieniem do wymiarów liniowych ziaren otrzymywanych w wyniku rozdrabniania. Ponieważ z wyjątkiem niektórych tylko typów łamaczy młotowych za pomocą wszystkich innych łamaczy można osiągnąć stopnie rozdrobnienia znacznie mniejsze, nie przekraczające na ogół 5-10, zachodzi często konieczność stosowania w cementowniach łamiarni dwu- lub nawet trzystopnio...

URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POWIETRZNEGO

Powietrzne ogrzewanie grawitacyjne stosuje się przeważnie w domach jednorodzinnych i kościołach. Warunkiem prawidłowego działania takich urządzeń jest dostateczna różnica wysokości między piecem grzejnym a ogrzewanymi pomieszczeniami. W domach mieszkalnych piece ustawia się najczęściej w piwnicy w taki sposób, aby kanały grzejne były możliwie· jak najkrótsze. Każde ogrzewane pomieszczenie otrzymuje własny przewód dopływowy prowadzony oddzielnie od kotła, w którym można regulować ilość dostarczanego powietrza za pomocą przepustnicy. Przewody wykonuje się z czarnej blachy stalowe...

mrówka chrzanów

Szczególne przypadki budowy, przewodów Na dużych pochyłościach terenu należy umocowywać za pomocą bloków oporowych, aby nie dopuścić do uszkodzenia rurociągu. Zabezpieczenia takie wykonuje się (co szósta rura lub rzadziej), zależnie od rodzaju rur i miejscowych warunków. W miejscowościach górzystych dogodniejsze jest używanie rur kołnierzowych. Przy przekraczaniu przeszkód, np. rzek wąwozów, torów kolejowych itp. , stosujemy podwieszanie rurociągu na chomątach lub opaskach umocowanych pod mostami lub układamy go w korycie rzeki. Na tego rodzaju przewody używane są rury...

Najnowsze zdjęcia w galerii mrówka chrzanów :Zbiorniki ziemne przeciwpozarowe na wsi

Ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń piętrzących przez wody powodziowe, zbiornik buduje się na jednym z brzegów cieku. Wodę piętrzy się za pomocą jazu stałego bądź ruchomego . Zbiorniki ziemne przeciwpożarowe na wsi wykorzystuje się równocześnie do hodowli ryb i ptactwa wodnego. Na gruntach torfowych, np. na części potorfii, mogą być praktyczne zbiorniki przeciwpożarowe wykonane ze szczelnych ścian drewnianych . Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego , dla przystosowania do celów przeciwpożarowych istniejących lub pro...

Budownictwo wczoraj i dzis : Mapa drogowa 2050: Praktyczny przewodnik po dobrze prosperującej, niskoemisyjnej Europie.

AMO jest studiem projektowo-badawczym wewnątrz OMA, think tanku działającego na pograniczu architektury: mediów, polityki, socjologii, zrównoważonego rozwoju, technologii, mody, kuratorstwa, wydawnictwa i projektowania graficznego. Niektóre z ich prac obejmują flagę z kodem kreskowym UE oraz badanie magazynu Wired. Podczas gdy OMA obejmuje zrównoważone strategie w skali budynku lub planu głównego, AMO zbliża się do niego na skalę europejską jako jeden z pięciu konsultantów przeprowadzających analizy techniczne, ekonomiczne i polityczne dla planu działania 2050, inicjatywy Europejskiej...

Budownictwo wczoraj i dzis : Europan 10 Winning Project / P2P 39 27 45,29 N 8 2830,03 W

Pedro Dias, Jo. O Matos i Hugo Santos Silva są architektami jednego z laureatów konkursu architektury Europan 10. Ich projekt,. P2P 39. 27. 45,29. N 8. 2830,03. W. znajduje się w Entroncamento, Portugalia. Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Kompleks kolejowy służył jako element strukturalny dla rozwoju miasta, będąc źródłem zatrudnienia i od dziesięcioleci miał strategiczne znaczenie pod względem dostępności i handlu. Z biegiem lat, wraz ze zmianami gospodarczymi i społecznymi, kompleks stracił funkcje, a rewitalizacja tego obszaru jest niezbęd...