Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Koparka wielonaczyniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Załadunek odbywa się w ten sposób, że przez odpowiednie manipulowanie- mechanizmami koparki łyżka napełnia się bryłami surowca, a następnie zostaje podniesiona i przez obrót platformy ustawiona nad środkiem transportowym. Opróżnianie łyżki odbywa się przez otwarcie jej . ruchomego dna. Praca koparki ma zatem przebieg cykliczny. Przy czym czas trwania jednego. cyklu wynosi zwykle około 40 sek. Wydajność koparki łyżkowej zależy od całego szeregu czynników, z których najważniejsze są: pojemność łyżki, czas trwania jednego cyklu roboczego, stopień napełnienia łyżki materiałem, stopień wykorzystania czasu pracy koparki oraz rodzaj ładowanego materiału. Liczba i wielkość koparek ustawionych w kamieniołomie zależy przede wszystkim od wielkości produkcji cementowni, a także od sposobu eksploatacji złoża. Dla zapewnienia ciągłości ruchu cementowni konieczne jest posiadanie odpowiedniej liczby koparek zapasowych. Koparka wielonaczyniowa używana jest do równoczesnego załadunku i urobku takach surowców, jak kreda, glina i miękkie margle, które nie wymagają odstrzałów, lecz mogą być kopane mechanicznie wprost ze złoża. Koparka może być w zależności od lokalnych warunków ustawiona albo nad, albo pod ścianą kamieniołomu. Podwozie koparki może być wyposażone w gąsienice albo przystosowane do jazdy po szynach. Napęd mechanizmów koparki może odbywać się za pomocą indywidualnych silników elektrycznych, albo za pomocą jednego silnika spalinowego ,lub też maszyny parowej. [patrz też: jak uzyskać pozwolenie na budowę, olx staszów, mrówka brzozów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę mrówka brzozów olx staszów