Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

GAZOWY POWIETRZNY ZESPÓL GRZEJNY

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeśli w ogrzewaniu powietrznym trzeba użyć jako paliwa gazu, wtedy nie stosuje się pośredniego ogrzania powietrza za pomocą pary albo wody grzejnej. Urządzenie takie można wykonać zarówno z centralnymi jak i miejscowymi nagrzewnicami powietrza należą one do ogniowych ogrzewań powietrznych, konstrukcją jednak różnią się tak znacznie od opisanych poprzednio zespołów ogrzewania powietrznego, że bliższe omówienie ich jest uzasadnione. Gazowy powietrzny zespół grzejny należy przyłączyć w zwykły sposób przez przerywacz ciągu do przewodu spalinowego i wyposażyć w wymagane urządzenia zabezpieczające. Wydajność cieplna podzielona jest na dużą liczbę małych palników, ponad którymi są umocowane wymienniki ciepła wykonane w formie rur. Zaleca się sprzęgać silnik wentylatora z zaworem odcinającym gaz tak, aby nie było możliwości zapalenia palników przy nieruchomym wentylatorze. Regulacja wydajności od- bywa się przez wyłączenie całego urządzenia – można ją przeprowadzać samoczynnie. Jeśli urządzenie ma być równocześnie używane do wentylacji, wtedy należy uważać, aby przy niskich temperaturach zewnętrznych jedynie część powietrza czerpanego była wprowadzana z zewnątrz tak, aby w miarę możności uniknąć przekroczenia punktu rosy po stronie gazowej wymiennika ciepła. Odnosi się to przede wszystkim do rurek grzejnych z materiałów podlegających korozji, które są stosowane w centralnych powietrznych ogrzewaniach gazowych. Z tego też powodu w nagrzewnicach gazowych nie można zbytnio obniżać temperatury wylotowej powietrza. Przy małym obciążeniu prowadzi się tylko pewną część ogrzewanego powietrza przez wymiennik ciepła, a wymaganą niską temperaturę powietrza wlotowego urządzenia osiąga się przez mieszanie ciepłych i zimnych strumieni składowych. W większych urządzeniach lepiej jest rozdzielać wydajność cieplną na kilka równolegle połączonych pieców gazowych, które· można uruchamiać oddzielnie, wskutek czego piec pojedynczy pracuje stale z wysoką wydajnością. Dla oceny ekonomicznej wartości powietrznych ogrzewań gazowych miarodajne są te same zasady, które już były poruszane przy omawianiu miejscowych ogrzewań gazowych. Krótki czas użytkowania pomieszczenia przy wysokich zaletach użytkowych ogrze- wania gazowego (gotowość do użytkowania. w pełnej wydajności, łatwa regulacja wydajności, brak jakiejkolwiek obsługi) są najważniejszymi przesłankami dla stosowania gazu do celów ogrzewczych. Często odnoszą się one właśnie do dużych pomieszczeń, w których i tak już ma być zastosowane ogrzewanie powietrzne. Oszczędności ciepła wywołane krótkotrwałym ogrzewaniem, lepsza regulacja wydajności oraz pominięcie kosztów obsługi, której tutaj nie ma, mogą wyrównać nawet większe różnice w cenie ciepła, w porównaniu z opałem stałym. [patrz też: beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2, tynk żywiczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena tynk żywiczny cena za m2