Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Eksploatacja odkrywkowa surowca

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Eksploatacja odkrywkowa surowca. Wybór najodpowiedniejszego sposobu wydobycia surowców uzależniony jest od szeregu czynników, jak: miąższość złoża, charakter zalegania surowców, skład chemiczny poszczegó1nych warstw, własności fizyczno-mechaniczne urabianych sikał, profil terenu itp. Odspajanie skał od złoża może być dokonane albo przez odstrzały, albo za pomocą różnego rodzaju koparek mechanicznych, Pierwszy sposób dostosowany jest do urobku sikał twardych (wapieni, margli), – do skał miękkich (kredy, gliny, miękkich margli). Wysokość ściany przy odstrzałach może się wahać w granicach 12 –7- 20 m, a nawet niekiedy i 30 m. W wypadku zastosowania koparek wysokość ściany uzależniona jest od roboczego wysięgu kopiącego elementu maszyny. Złoża o dużej miąższości eksploatuje się na bliku poziomach systemem tarasowym, Szerokość tarasu powinna wynosić co najmniej 8 –7- 10 m. W praktyce najczęściej stosuje się równoległe lub wachlarzowe prze- suwanie frontu wydobycia . System wachlarzowy jest szczególnie dogodny, ponieważ przy tym systemie przesuwanie się frontu wydobycia nie powoduje wydłużania się drogi odwozu surowca do cementowni. Eksploatacja powinna być tak prowadzona, żeby w linii ściany nie powstawały warstwy i żeby poza frontem wydobywczym nie pozostawały niewybrane partie złoża. Nachylenie ściany ze względów bezpieczeństwa nie powinno przekraczać kąta naturalnego zsypu urabianego surowca. W żadnym też razie nie wolno podbierać ściany ani dopuszczać do powstawania nawisów. Odstrzeliwanie skal twardych. W twardym złożu skały wiercone są otwory, w które następnie wkłada się ładunek materiału wybuchowego i wreszcie się go odpala. [podobne: samowola budowlana kara, tanie żyrandole, olx nowa sól ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx nowa sól samowola budowlana kara tanie żyrandole