Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

ciezar bryl materialu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Nowsza, objętościowa teoria rozdrabniania opiera się na wynikach badań odkształceń zachodzących przy zgniataniu materiału i zakłada, że praca zużywana na procesy rozdrabniania jest proporcjonalna do objętości lub ciężaru geometrycznie podobnych i jednorodnych brył materiału. Podstawowe założenia tej teorii można przedstawić w postaci wzoru ,w którym: A. n, A. m – praca zużywana na rozdrobnienie, Vn, Vm – objętość brył materiału, Gn, Gm – ciężar brył materiału, dn, dm – długość boku sześciennej bryty materiału. Porównanie wyników teoretycznych obliczeń zużycia energii z wynikami prac doświadczalnych wykazało, że żadna z powyższych teorii nie może być uznana za uniwersalną. Stwierdzono przy tym, że teoria powierzchniowa daje wyniki zbliżone do rzeczywiście uzyskiwanych w młynach, gdzie stopień rozdrobnienia dochodzi do n = 200 -:- 300. Natomiast wyniki teorii objętościowej odpowiadają raczej wartościom zużycia energii otrzymywanym przy rozdrobnieniu surowce w łamaczach, które w porównaniu z młynami dają stosunkowo bardzo małe stopnie rozdrobnienia, zawarte w granicach n = 2 -:- 15. [więcej w: mrówka chrzanów, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, rodzaje kabin prysznicowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chrzanów rodzaje kabin prysznicowych styrodur współczynnik przewodzenia ciepła